רש"י על תהלים צ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · צ · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תפלה למשה" - אחד עשר מזמורים מכאן עד לדוד מזמור כלם משה אמרם כנגדם ברך אחד עשר ברכות לאחד עשר שבטים בזאת הברכה

"מעון אתה היית לנו" - מעון מדור ומנוס לבא שם

"היית לנו בדר ודר" - מעולם כי אתה מקדם הכל היית

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בטרם הרים יולדו" - נבראו ובטרם חוללת ארץ ותבל ומעולם ראשון ועד עולם אחרון אתה אל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תשב אנוש עד דכא" - מביא אתה יסורין על האדם עד שאתה מחזירו להיות תשוש כח וקרוב למות ותאמר לו ביסורין שובו בני אדם מדרככם הרעים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אלף שנים בעיניך" - אלף שנים של בני אדם הם כיום אחד של הקב"ה ועוד מן הלילה עמו כי יום א' של הקב"ה ומעט מן הלילה של הקב"ה הם אלף שנים שהרי לא אמר הכתוב שיהא יומו של הקב"ה אחד כאלף שנים אבל כשיצא מעט מן הלילה עמו אז יומו שלם והוי אלף שנים ולכך מת אדם הראשון תוך אלף שאם היה חי אלף היה יותר מיומו של הקב"ה ושמא שיעור אותה אשמורה הוא כמו שיש ממיתת אדם הראשון עד אלף שנים ואנן לא ידעינן כמה הוי אותה אשמורה כי אם מסברא (מצאתי)

"כי אלף שנים בעיניך וגו'" - וכשעלתה תשובה בדעתך מתחלה יפה דנת ובראת אותה וראוין היו השנים לכך לפי (שלא) היו ימי בני אדם רבים שלא היו אלף שנים בעיניך אלא כיום הולך שעבר וחלף ומעט מן הלילה עמו שהרי אמרת לאדם הראשון (בראשית ב) כי ביום אכלך ממנו מות תמות וחיה תשע מאות ושלשים שנה נמצאו אלף שנים עולים ליום שלם ומעט מן הלילה עמו

"כיום אתמול כי יעבור" - שכבר עבר

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זרמתם שנה יהיו" - עכשיו חטפתם לאותם השנים והבאתם לימים מועטים שאינם אלא כשנת תנומה ששני הדורות שבעים שנה הם כמו שמפורש בסוף הענין ימי שנותינו בהם שבעים שנה והם חשובים שינה אחת כענין (לקמן קכ"ז) בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים ועל שבעים שנה של גלות בבל נאמר שהיה שבעים שנה

"זרמתם" - לשון שטיפה כמו (חבקוק ג) זרם מים

"בבקר כחציר יחלוף" - הנולד בלילה מת בבוקר לסוף השינה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואם בבקר יציץ" - מיד חלף ועד בא הערב ימולל ויבש למה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי כלינו באפך וגו'" - ועל כל זאת

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שתה עונותינו לנגדך" - ואת עלומינו את חטאת נעורינו שמת למאור פניך

"עלמינו" - נעורינו כמו (שמואל א יז) בן מי זה העלם

"למאור פניך" - למולך להביט בהם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פנו בעברתך" - ופנו ונבערו והלכו להם בעברתך "כמו הגה" - כדבור הממהר לכלות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימי שנותינו בהם שבעים שנה" - שנותינו אלה בעונותינו אלה ובעלומינו אלה שבעים שנה הם

"ואם בגבורות" - ואם הרבה גברו ימיו שמונים שנה הם

"ורהבם עמל ואון" - וכל הגדולה והשררה שיש לו לאדם בימים האלה אינם אלא עמל ואון ולמה שהרי כי גז חיש ונעופ' בתוך עברה מהר אנו עפים ומתים

"גז" - לשון העברה כמו נגוזו ועבר (נחום א) ויגז שלוים מן הים (במדבר יא)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי יודע עז אפך" - בימים מועטים כאלה מי יקנה לו לב לדעת את עז אפך ליראה אותך "ואתה כיראתך עברתך" - כשם שאתה יראוי כן עברתך קשה ונפרע מן החוטאים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למנות ימינו כן הודע" - כאשר בתחלה הודע בעולם את מנין ימינו ארוכים וכיון שנאריך ימים נוכל לקנות לב ונביא בתוכם לבב חכמה ונביא לשון הבאה (וי"א למנות ימינו כן כמנין כ"ן שבעים שנה ונמות לפי שיעור ימינו שהן מעט כן תייסר אותנו וכן ויודע בהם אנשי סוכות) (שופטים ח) (סא"א)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שובה ה'" - מחרון אפיך "והנחם" - חשוב מחשבה טובה על עבדיך

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שבענו בבקר חסדך" - ביום הגאולה והתשועה שהוא בקר לליל הצרה והאנחה והחשיכה "ונרננה ונשמחה בכל ימינו" - כלומר בכל הצרות שעברו עלינו בימינו אלה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמחנו כימות עניתנו" - שמחנו לימות משיחנו כמנין ימות שעניתנו בגליות וכמנין שנות אשר ראינו רעה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי נועם ה' אלהינו" - שכינתו ותנחומיו

"ומעשה ידינו כוננה עלינו" - לשון תחינה הוא כוננה כמו שמרה שפטה

"כוננהו" - כונן אותו ושני פעמים ומעשה ידינו כוננהו אחת על מלאכת המשכן שבירכן לישראל והתפלל שתשרה שכינה במעשה ידיהם במשכן ואחת שתהא ברכה במעשה ידיהם