רש"י על תהלים פב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הצדיקו" - אם זכאי הוא בדינו אל תהפכו דינו לטובה בשביל לשאת פני רשעים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא ידעו" - הדיינין המעוותים את הדין "ולא יבינו" - את אשר בשביל העון הזה יתהלכו בחשכה (על דרך כי השוחד יעור וגו') וימוטו על כך מוסדי ארץ

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלהים אתם" - מלאכים כשנתתי לכם את התורה נתתיה לכם על מנת שאין מלאך המות שולט עוד בכם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אכן כאדם תמותון" - אכן כאדם הראשון תמותון אחרי שחבלתם מעשיכם כמוהו "וכאחד השרים" - הראשונים שמתו כן תפולו ומדרש אגדה כאחד השרים של מעלה שנאמר (ישעיהו כ"ד) יפקוד ה' על צבא המרום במרום

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קומה אלהים" - אסף התחיל להתפלל שיקום ויכרית אותם הדיינין המקולקלין מישראל

"כי אתה" - הוא הנוחל הגוים והכל בידך לשפוט