רש"י על תהלים נ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · נ · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל אלהים ה'" - אקרא (אלהי האלהים ה' שמו) "דבר ויקרא ארץ" - והוא הופיע מציון שהוא מכלל יופי

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מכלל" - שם דבר פרמנ"ט בלע"ז

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יבא אלהינו ואל יחרש" - עוד על דם עבדיו השפוך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יקרא אל השמים" - לפקוד על שר האומות שבמרום

"ואל הארץ" - לפקוד על מלכי מצרים

"לדין עמו" - לנקום נקמת עמו כמו כי ידין עמו ודם עבדיו יקום (דברים ל"ב)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אספו לי חסידי" - ועוד יקרא לשמים ולארץ שיאספו לו הגליות כענין שנאמר עורי צפון ובאי תימן (שיר השירים ד') "כרתי בריתי עלי זבח" - שקבלו את התורה בברית וזבח כענין שנאמר הנה דם הברית אשר כרת ה' וגו' (שמות כ"ד)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא על זבחיך אוכיחך" - אם אינך מביא לי זבחיך ולא עולתיך נגדי תמיד איני שם עיני ולבי על כך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא אקח מביתך פר" - לא שלך הם אלא שלי "ממכלאותיך" - הוא דיר הצאן כמו גזר ממכלה צאן (חבקוק ג') פאר"ק בלע"ז

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בהמות בהררי אלף" - הוא (שור) שהוא רועה אלף הרים ליום וכל יום ויום הם צומחים י"מ אלף הרים או אלף פרסאות או שם אלף פרים וי"מ שהוא כמו שגר אלפיך כלומר הרים מלאים בקר בעבור שהזכיר לא אקח מביתך פר

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וזיז שדי עמדי" - רמש השדה זיז על שהם זזים ממקום למקום אישמובימנ"ט בלע"ז "עמדי" - אני יודע את כלם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האוכל בשר אבירים" - לא אמרתי לך להביא זבח שאני צריך לאכילה אלא נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זבח לאלהים תודה" - התודה על מעשיך ושוב אלי זהו זבח שאני חפץ בו ואחר כך שלם לעליון נדריך כי אז יתקבלו לרצון

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותכבדני" - שזה הוא כבודי שאושיע את הבוטחים בי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותשא בריתי" - תורתי

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותרץ עמו" - נתרצית ללכת עמו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תצמיד מרמה" - תרגיל אצלך רמיה לדבר רעה תצמיד אגוטא"ש בלע"ז כמו (במדבר י"ט) צמיד פתיל (סא"א)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תשב" - במושב לצים

"בבן אמך" - שאין לך דין וריב עמו שאינו יורש עמך

"דופי" - דבר גנאי לדחותו לשון יהדפנו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דמית" - סבור אתה שאהיה כמוך להתרצות במעשיך הרעים (ויש מפרשים דמית כי אינני יודע הנסתרות)

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זובח תודה" - המביא לי זבח של תשובה והודאה על עוונותיו הוא יכבדנני

"ושם דרך" - השב אלי אני מלמד ושם דרך לחוטאים לשוב אלי אני אראנו בישועתי