לדלג לתוכן

רש"י על תהלים מח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעיר אלהינו" - לעתיד לבא כשיבנה את עירו יהיה בשבילה גדול ומהולל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יפה נוף" - עיר שהוא נוף יפה לשון נוף של אילן דבר אחר כלת של יופי שכן קורין בכרכי הים לכלה ננפי ומנחם חברו כמו שלשת הנפת קונטריא"ה בלע"ז (יהושע יז) אבל דונש פתר אותו לשון נוף של אילן ונקרא הר ציון יפה נוף כי הוא הר הזתים (סא"א) "משוש כל הארץ" - ומה היא משוש ירכתי צפון אנגלא"ש בלע"ז ירך המזבח צפונה ששם שוחטין חטאות ואשמות ומי שהיה עצב על עבירות שבידו מביא חטאות ואשמות ומתכפר לו והוא יוצא משם שמח ועל ידי הקרבנות טובה באה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נודע למשגב" - כשישכון בה לעתיד יאמרו כן

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המלכים נועדו" - להלחם עליה במלחמת גוג ומגוג "עברו יחדו" - למלחמה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המה ראו" - את הקב"ה יוצא ונלחם בגוים ההם כן תמהו "נחפזו" - פורנ"ט אטורדי"ץ בלע"ז כמו ובחפזותה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברוח קדים" - הוא לשון פורענות שהקדוש ברוך הוא נפרע בו מן הרשעים כמו שנאמר ויולך ה' את הים ברוח קדים וגו' (שמות י"ד) וכן בצור רוח קדים שברך בלב ימים (יחזקאל כ"ז) ברוח אפיצם לפני אויב (ירמיהו י"ח) "אניות תרשיש" - הם שכיני צור היא אפריקא ומאדום היא

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאשר שמענו" - הנחמות מפי הנביאים כן ראינו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דמינו אלהים חסדך" - הנביא חוזר ומתפלל להקב"ה ואומר דמינו וקוינו אל חסדיך לראות תשועתך זו בקרב היכלך ומנחם פתר אותו לשון מחשבה כמו אל תדמי בנפשך (אסתר ד')

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כשמך אלהים כן תהלתך" - כאשר שמך גדול כן תהלתך גדול בפי כל

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תגלנה בנות יהודה" - כל שאר ערי יהודה הם לציון בנות כמו וילכוד את קנת ואת בנותיה "למען משפטיך" - שתעשה דין באומות

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סבו ציון" - אתם הבונים אותה "ספרו" - לשון מנין דעו כמה מגדלים ראוים לה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לחילה" - לחומותיה כמו חיל וחומה (איכה ב')

"פסגו ארמנותיה" - הגביהו בירנותיה כמו אשדות הפסגה (דברים ג') דמתרגמינן רמתא

"למען תספרו" - את גובהה ואת יופיה לדור שאחריכם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עלמות" - כאדם המנהיג את בנו קטן לאט ומנחם פתר אותו לשון עולם וכן פתרונו ינהגנו לעולמים