רש"י על תהלים מ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · מ · >>

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"קוה קויתי ה'" - במצרים ומזמור זה גם הוא כנגד כל ישראל

"ויט אלי" - אזנו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"מבור שאון" - מאסירים של מצרים ומשאון המיית ים

"מטיט היון" - מן הים היון לשון רפש פיינ"ש בלע"ז

"כונן" - הכין אשורי וצעדי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"שיר חדש" - שירת הים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"רהבים" - לשון גסות כמו (ישעיהו ג') ירהבו הנער שהם הרהיבוני (שיר השירים ז')

"ושטי כזב" - משטים מדרך הישר אחרי הכזב שטי איטורנאנ"ץ בלע"ז

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"נפלאותיך ומחשבתיך אלינו" - בשבילנו בראת עולמך קרעת לנו את הים וחשבת מרחוק להטיב לנו איחרתנו במדבר ארבעים שנה מפני האמורים שקצצו את האילנות והחריבו ארצם כששמעו שישראל יוצאין ללכת לרשת את ארצם

"אין ערוך אליך" - אין לדמות לך כל שר ומושיע לשון ערך כמו כערכך (ויקרא כ"ז) אהפרישיי"ר בלע"ז

"אגידה ואדברה" - אם באתי להגיד ולדבר עצמו מספר

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"זבח ומנחה לא חפצת" - ביום מתן תורה כענין שנאמר ועתה אם תשמע בקול ה' וגו' (שמות י"ט) וכן (בירמיהו ז') הוא אומר כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים וגו' על דברי עולה או זבח כי יקרב מכם אמרתי ולא הזקקתי חובה להכביד עליהם תמידין ומוספין אינם אלא נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני ודבר מועט (סא"א)

"אזנים כרית לי" - לאמר שמעו בקולי

"כרית" - עשיתם חלולים לשמוע

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"אז" - בשעת מתן תורה אמרתי לפניך הנה באתי אליך במסורת בריתך (שמות כ"ד) נעשה ונשמע דבר זו כתוב עדות עלי במגלת ספר בתורת משה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ותורתך בתוך מעי" - אף מאכלי על פי תורתך הוא

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"בשרתי צדק" - שירה על הים ושירה על הבאר, שירת דבורה.

"לא אכלא" - לא אמנע; לשון "ויכלא הגשם" (בראשית ח). לא תכלא רחמיך = לא תמנע.

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"יצרוני" - ישמרוני

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"אפפו" - סבבו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"לספותה" - לכלותה כדמתרגמינן (דברים ב') עד תם כל הדור עד דסף כל דרא

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ישומו" - יתמהו

"על עקב בשתם" - כשיקבלו בשתם על עקב הכל במדה שמדדו ובדרך שהלכו למולי על עקב (לקמן ע"ז) ועקבותיך לא נודעו (שיר השירים א') צאי לך בעקבי הצאן כולם לשון מדרך כף רגל הם טרצי"ש בלע"ז על עקב אנצי"ש טרצי"ש

"האומרים לי האח" - האומרים עלי בשבילי האח כשהצרה באה מתהללים באידי כל עני ואביון שבתהילים אינו אלא כנגד ישראל

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"יחשב לי" - יתן לי לב לחשוב עניותי ואביונותי להושיעני

"יחשב לי" - פנישויי"ט בלע"ז