רש"י על תהלים מ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · מ · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קוה קויתי ה'" - במצרים ומזמור זה גם הוא כנגד כל ישראל

"ויט אלי" - אזנו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מבור שאון" - מאסירים של מצרים ומשאון המיית ים

"מטיט היון" - מן הים היון לשון רפש פיינ"ש בלע"ז

"כונן" - הכין אשורי וצעדי

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שיר חדש" - שירת הים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רהבים" - לשון גסות כמו (ישעיהו ג') ירהבו הנער שהם הרהיבוני (שיר השירים ז')

"ושטי כזב" - משטים מדרך הישר אחרי הכזב שטי איטורנאנ"ץ בלע"ז

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נפלאותיך ומחשבתיך אלינו" - בשבילנו בראת עולמך קרעת לנו את הים וחשבת מרחוק להטיב לנו איחרתנו במדבר ארבעים שנה מפני האמורים שקצצו את האילנות והחריבו ארצם כששמעו שישראל יוצאין ללכת לרשת את ארצם

"אין ערוך אליך" - אין לדמות לך כל שר ומושיע לשון ערך כמו כערכך (ויקרא כ"ז) אהפרישיי"ר בלע"ז

"אגידה ואדברה" - אם באתי להגיד ולדבר עצמו מספר

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זבח ומנחה לא חפצת" - ביום מתן תורה כענין שנאמר ועתה אם תשמע בקול ה' וגו' (שמות י"ט) וכן (בירמיהו ז') הוא אומר כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים וגו' על דברי עולה או זבח כי יקרב מכם אמרתי ולא הזקקתי חובה להכביד עליהם תמידין ומוספין אינם אלא נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני ודבר מועט (סא"א)

"אזנים כרית לי" - לאמר שמעו בקולי

"כרית" - עשיתם חלולים לשמוע

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אז" - בשעת מתן תורה אמרתי לפניך הנה באתי אליך במסורת בריתך (שמות כ"ד) נעשה ונשמע דבר זו כתוב עדות עלי במגלת ספר בתורת משה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותורתך בתוך מעי" - אף מאכלי על פי תורתך הוא

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשרתי צדק" - שירה על הים ושירה על הבאר, שירת דבורה.

"לא אכלא" - לא אמנע; לשון "ויכלא הגשם" (בראשית ח). לא תכלא רחמיך = לא תמנע.

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יצרוני" - ישמרוני

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אפפו" - סבבו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לספותה" - לכלותה כדמתרגמינן (דברים ב') עד תם כל הדור עד דסף כל דרא

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישומו" - יתמהו

"על עקב בשתם" - כשיקבלו בשתם על עקב הכל במדה שמדדו ובדרך שהלכו למולי על עקב (לקמן ע"ז) ועקבותיך לא נודעו (שיר השירים א') צאי לך בעקבי הצאן כולם לשון מדרך כף רגל הם טרצי"ש בלע"ז על עקב אנצי"ש טרצי"ש

"האומרים לי האח" - האומרים עלי בשבילי האח כשהצרה באה מתהללים באידי כל עני ואביון שבתהילים אינו אלא כנגד ישראל

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יחשב לי" - יתן לי לב לחשוב עניותי ואביונותי להושיעני

"יחשב לי" - פנישויי"ט בלע"ז