רש"י על תהלים ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · ב · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למה רגשו גוים" - רבותינו דרשו את הענין על מלך המשיח ולפי משמעו יהיה נכון לפותרו על דוד עצמו כעין שנאמר (שמואל ב א) וישמעו פלשתים כי משחו ישראל את דוד למלך עליהם ויקבצו פלשתים את מחניהם ונפלו בידו ועליהם אמר למה רגשו גוים ונתקבצו כולם

"ולאומים יהגו" - בלבם ריק ולאומים מנחם פתר לאומים ואומים וגוים כלם קרובי ענין

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד וגו'" - ורוזנים שיניור"ש בלע"ז

"נוסדו" - לשון סוד פורקונשילרונ"ט בלע"ז ומה היא העצה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ננתקה את מוסרותימו" - דישרונפרוימ"ש לויקוראנגל"ש בלע"ז אלו רצועות שקושרין העול בהם

"עבותימו" - לויקורדו"ש בלע"ז

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישחק ילעג ידבר" - לשון הוה הם משמשין

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אז ידבר אלימו" - כמו עליהם ומה הוא הדבור

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואני נסכתי מלכי" - למה רגשתם ואנכי מניתי לי את זה לנסוך ולמלוך על ציון הר קדשי

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אספרה אל חוק" - אמר דוד חוק קצוב הוא ומקבל עלי לספר זאת ולהודיע

"ה' אמר אלי" - על ידי נתן וגד ושמואל

"בני אתה" - ראש לישראל הקרוין בתורה בני בכורי והם יתקיימו על ידך כמו שנאמר באבנר (שמואל ב ג יח) כה אמר ה' ביד דוד עבדי אושיע את עמי ישראל ובשבילם אתה לפני כבן שכולם תלויין בך

"אני היום" - שהמלכתיך עליהם

"ילדתיך" - להיות קרוי בני וחביב עלי כבן בשבילם כמו שנאמר (דברי הימים א יד ב) וידע דוד כי הכינו ה' למלך על ישראל וכי נשאת מלכותו בעבור עמו ישראל ומצינו במלכי ישראל החביבין לפניו שקרוין בנים כמו שנאמר בשלמה (שמואל ב ז יד) הוא יהיה לי לבן ואני אהיה לו לאב ועוד מצינו בדוד (תהלים פט כז) הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שאל ממני" - התפלל אלי בכל עת שאתה בא להלחם באויביך

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תרועם" - תרוצצם

"בשבט ברזל" - היא החרב

"תנפצם" - תשברם והוא ל' נפוץ בכל המקרא חרס המשובר לשברים דקים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועתה מלכים השכילו" - נביאי ישראל אנשי רחמים ומוכיחים אומות העולם לסור מרעתם שהקב"ה פושט יד לרשעים ולצדיקים

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וגילו ברעדה" - כשתבוא אותה רעדה שכתוב בה (ישעיהו לג) אחזה רעדה חנפים תגילו ותשמחו אם עבדתם את ה'

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נשקו בר" - זרזו עצמכם בבר לב (נ"א) נשקו בר גר נישמנ"ט בלע"ז ומנחם פתר אותו ל' תאוה כמו (בראשית ג) ואל אישך תשוקתך

"פן יאנף" - פן יקצוף

"ותאבדו דרך" - כענין שנאמר ודרך רשעים תאבד (לעיל א)

"כי יבער כמעט אפו" - כי ברגע מועט יבער אפו עליכם פתאום ואותה שעה אשרי כל חוסי בו יהיו ניכרים אשורי החוסים בו