רש"י על תהלים ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · ב · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למה רגשו גוים" - רבותינו דרשו את הענין על מלך המשיח ולפי משמעו יהיה נכון לפותרו על דוד עצמו כעין שנאמר (שמואל ב א) וישמעו פלשתים כי משחו ישראל את דוד למלך עליהם ויקבצו פלשתים את מחניהם ונפלו בידו ועליהם אמר למה רגשו גוים ונתקבצו כולם "ולאומים יהגו" - בלבם ריק ולאומים מנחם פתר לאומים ואומים וגוים כלם קרובי ענין

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד וגו'" - ורוזנים שיניור"ש בלע"ז "נוסדו" - לשון סוד פורקונשילרונ"ט בלע"ז ומה היא העצה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ננתקה את מוסרותימו" - דישרונפרוימ"ש לויקוראנגל"ש בלע"ז אלו רצועות שקושרין העול בהם "עבותימו" - לויקורדו"ש בלע"ז

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישחק ילעג ידבר" - לשון הוה הם משמשין

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אז ידבר אלימו" - כמו עליהם ומה הוא הדבור

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני נסכתי מלכי" - למה רגשתם ואנכי מניתי לי את זה לנסוך ולמלוך על ציון הר קדשי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אספרה אל חוק" - אמר דוד חוק קצוב הוא ומקבל עלי לספר זאת ולהודיע

"ה' אמר אלי" - על ידי נתן וגד ושמואל

"בני אתה" - ראש לישראל הקרוין בתורה בני בכורי והם יתקיימו על ידך כמו שנאמר באבנר (שמואל ב ג יח) כה אמר ה' ביד דוד עבדי אושיע את עמי ישראל ובשבילם אתה לפני כבן שכולם תלויין בך

"אני היום" - שהמלכתיך עליהם

"ילדתיך" - להיות קרוי בני וחביב עלי כבן בשבילם כמו שנאמר (דברי הימים א יד ב) וידע דוד כי הכינו ה' למלך על ישראל וכי נשאת מלכותו בעבור עמו ישראל ומצינו במלכי ישראל החביבין לפניו שקרוין בנים כמו שנאמר בשלמה (שמואל ב ז יד) הוא יהיה לי לבן ואני אהיה לו לאב ועוד מצינו בדוד (תהלים פט כז) הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאל ממני" - התפלל אלי בכל עת שאתה בא להלחם באויביך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תרועם" - תרוצצם

"בשבט ברזל" - היא החרב

"תנפצם" - תשברם והוא ל' נפוץ בכל המקרא חרס המשובר לשברים דקים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועתה מלכים השכילו" - נביאי ישראל אנשי רחמים ומוכיחים אומות העולם לסור מרעתם שהקב"ה פושט יד לרשעים ולצדיקים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגילו ברעדה" - כשתבוא אותה רעדה שכתוב בה (ישעיהו לג) אחזה רעדה חנפים תגילו ותשמחו אם עבדתם את ה'

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נשקו בר" - זרזו עצמכם בבר לב (נ"א) נשקו בר גר נישמנ"ט בלע"ז ומנחם פתר אותו ל' תאוה כמו (בראשית ג) ואל אישך תשוקתך

"פן יאנף" - פן יקצוף

"ותאבדו דרך" - כענין שנאמר ודרך רשעים תאבד (לעיל א)

"כי יבער כמעט אפו" - כי ברגע מועט יבער אפו עליכם פתאום ואותה שעה אשרי כל חוסי בו יהיו ניכרים אשורי החוסים בו