לדלג לתוכן

רש"י על שמואל א כד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צורי היעלים" - סלעי היעלים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להסך את רגליו" - להפנות לנקבים גדולים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר לאנשיו חלילה" - שני מקראות הללו כתובין שלא כסדרן אלא כיון שהתחיל לדבר בכריתת המעיל כלה כל דבריו ואמר שאף בכריתת המעיל נתחרט ואחר כך חוזר לדברו הראשון ואומר על שאמרו לו אנשיו הנה היום וגו' השיב להם חלילה לי וגו'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישסע" - הבדיל ודחה אותם בדברים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למה תשמע" - למה תקבל עלי לשון הרע של דואג

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואמר להרגך ותחס עליך" - הרי כאן חסרים שתי תיבות ואמר האומר שאהרגך ותחס נפשי עליך כמו (שמואל ב יג לט) ותכל דוד לצאת אל אבשלום ותכל נפש דוד

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואבי ראה" - כלומר תן לבך על הדבר וגם ראה העדות אשר כנף מעילך בידי והייתי יכול להרגך

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאשר יאמר משל הקדמוני" - משל קדמונו של עולם התורה שהיא משלו של הקב"ה "מרשעים יצא רשע" - הקב"ה מזמן לרשע שנופל ביד רשע כיוצא בו והיכן אמרה תורה (שמות כא יג) והאלהים אנה לידו כדאיתא במסכת מכות (דף י' ע"ב)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידעתי כי מלוך תמלוך" - שרואה אני שהקב"ה מצילך מידי ומדרש אגדה (ילקוט שמעוני רמז קלד) סימן זה מסר לו שמואל שהקורע מעילו ימלוך תחתיו