רש"י על שמואל א יב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על שמואל א · יב · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואני זקנתי ושבתי" - אמרו רבותינו זקנה קפצה עליו כדאיתא במסכת תענית (ה ב)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את שור מי לקחתי" - לעבודתי

"וחמור מי לקחתי" - כשהייתי הולך מעיר לעיר לשפוט אותם על עסקי צרכיהם הייתי הולך על החמור שלי והיה לי ליטול משלהם

"את מי רצותי" - כל לשון מרוצה הסמוך לעושק לשון עשוק ורצוץ הוא חומס דלים ורוצץ

"ואעלים עיני בו" - כדי להעלים עיני מן המשפט בשביל הממון

"ואשיב לכם" - כל מה שתאמרו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר עד" - בת קול יוצאת ואומרת עד וזה אחד משלשה מקומות שהופיעה רוח הקודש בבית דין של מטה כדאיתא במסכת מכות (כג ב)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר עשה את משה ואת אהרן" - להיות נכונים לשליחותו להוציא אבותיכם ממצרים

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואשפטה אתכם" - אתוכח עמכם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ירובעל" - זה גדעון

"בדן" - זה שמשון שמשבט דן בא

"ואת יפתח" - הרי שלשה קלי עולם עם שלשה חמורי עולם משה ואהרן ושמואל לומר לך הקל בדורו כחמור בדורו כל בית דין המתמנה על הדור צריך לילך אחריו כאלו הוא אביר שבאבירים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיתם גם אתם" - ותתקיימו לאורך ימים גם אתם גם המלך

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיתה יד ה' בכם ובאבותיכם" - כלומר והיתה בכם אחר שהיתה באבותיכם ורבותינו אמרו (יבמות סג ב) בכם ובאבותיכם חטוטי שכבי והיא מכת בזיון על המתים

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התיצבו וראו וגו'" - וכשם שעל ידי תפלתי אני יכול לשנות את העתים כך אם פגעה בכם מלחמה היה כח בתפלתי לעמוד על האויב ולא הייתם צריכים לשאול מלך בחיי ואף על פי שאני זקן

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא קציר חטים היום" - והגשמים סימן קללה וקשה בעיני הקב"ה להביא פורענות חנם אף על פי כן יש בי כח ואקרא אל ה' ויתן קולות ומטר

"ודעו וראו" - כי לא הייתם צריכים לשאול מלך לזלזל בי

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעבור שמו הגדול" - אשר יצא שמו עליכם שהוא מושיעכם ולמען לא יתמעט שם גדלו

"הואיל ה'" - נשבע כמו (לקמן יד כה) ויואל שאול את העם

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם אנכי חלילה לי" - מאחר שתעשו אתם את שלכם לשוב אל ה' גם אנכי חלילה לי מחדול מהתפלל בעדכם