רש"י על עזרא ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על עזרא · ט · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלה" - דברים הללו אשר ספרו דתי המלך

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והשרים" - של ישראל

"לאמר" - וכן אמרו לי היתה במעל הזה ראשונה שהם התחילו למעול מעל להתחתן בעובדי כוכבים הארצות

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משומם" - עלוב ושומם כמו (יחזקאל ג) שבעת ימים משמים בתוכם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מתעניתי" - שלא אכלתי אותו יום

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נתנו" - כמו נתננו דגש הנו"ן תחת חסרון נו"ן אחרת כמו (דברי הימים ב' י"ד) כי עליך נשענו כמו נשעננו (בראשית ל"ד) ונתנו את בנותינו כמו ונתננו

"כהיום הזה" - כמו שנראה היום הזה שכבר גלו עשרת השבטים ועדיין נשארו בבבל הרבה מן הגולים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועתה כמעט רגע" - לפי שעה

"תחנה" - כמו חנינה

"ולתת לנו יתד" - לקבוע אותנו בארץ ישראל יתד כמו (ישעיהו כ"ב) ותקעתיו יתד במקום נאמן

"מחיה מעט" - חיים מועטים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי עבדים אנחנו" - לדריוש מלך פרס

"לא עזבנו" - לא עזב אותנו

"ויט" - לשון מפעל כמו מטה הטה עלינו חסדו

"גדר" - שהיו גודרין גדר לשמור מצותיו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נדה" - טמאה וגעולה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והורשתם" - את הארץ לבניכם עד עולם

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואחרי כל הבא עלינו" - אחרי כל המעשה הרע אשר הגיע עלינו במעשינו הרעים

"חשכת למטה מעונינו" - מנעת מעונותינו עד למטה שנפחת עונינו על כפרת גלותינו ויש לנו לפותרו בענין זה מנעת עצמך מלגבות ממנו כל עונינו וגבית ממנו למטה מן העונות ולא פרעת ממנו ככל חטאתינו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנשוב" - אם נשוב

"הלא תנאף בנו" - תמיה המתקיימת

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אין" - כח מעשים טובים בנו לעמוד ולהתקיים לפניך על עבירה זו