רש"י על עזרא ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על עזרא · ח · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואלה ראשי אבותיהם" - של עולים

"והתיחשם" - את יחוסם אשר היו מתייחשים בהם

"ארתחששתא" - הוא דריוש

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מבני שכניה מבני פרעש" - משפחה אחת היא וזכריה הוא ראש המשפחה

"ועמו" - ועם יחס שלו היו מתיחסים הזכרים של משפחתו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עבד בן יונתן" - כך שמו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחרונים" - שהיו אחרונים ללכת אחרי עזרא

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל הנהר הבא" - אל הנהר הנובע

"אל אהוא" - אל אותו הנהר

"ונחנה שם" - והיינו חונים שם

"ואבינה בעם" - נתתי לבי להבין בעם אשר נקבצו עמי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואשלחה לאליעזר וגו' ראשים" - גדולים

"מבינים" - חכמים היו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואצוה אותם וגו'" - שלחתים וצויתים לדבר אל אדו שהוא גדול וחשוב אשר בכספיא

"על אדו" - אל אדו

"ואשימה בפיהם" - שמתי בפיהם דברים לדבר בשליחותי אל אדו ואחיו שהם נתונים ומיושבים בכספיא להביא לנו משרתים לעבוד בבית המקדש

"בכספיא" - שם מקום בבבל

"אל אחיו" - שם אדם

"הנתינים" - כמו הנתינים ועל כן נכתב בוי"ו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כיד אלהינו" - כאשר היתה הצלחתו של הקדוש ברוך הוא עלינו

"איש שכל" - חכם

"מבני מחלי וגו'" - כולם הללו לוים

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומן הנתינים" - ומן העבדים נתינים שנתן דוד המלך ושרי ישראל עלו עמהם

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להתענות" - לישב בתענית

"דרך ישרה" - שיוליכני המקום לשלום

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי בושתי" - שהרי נתביישתי מן המלך שלא רציתי לשאול לו רכב ופרשים כדי לתיירנו

"כי אמרנו" - שהרי כבר אמרנו אל דריוש המלך שהקב"ה מטיב למבקשיו ושופך אפו וחמתו על עוזביו

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעתר לנו" - וקבל תפלתינו שבאנו לירושלים לשלום

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואבדילה" - וכאשר הייתי שם על נהר אהוא הבדלתי משרי הכהנים ושקלתי להם הכסף והזהב ליתן באוצרות בית ה'

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ההרימו" - אשר הרימו הנמצאים בבבל

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכלי כסף מאה לככרים" - ככר בכל כלי

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכפורי" - מזרקים

"לאדרכונים אלף" - מין מטבע אלף דרכונים היו בב' כפורי זהב הללו

"מוצהב" - משל נחושת מוצהב (או) מין מטבע של נחושת

"טובה" - ל' נקבה קורא לנחושת

"שנים" - שני כלים

"חמודות כזהב" - הכלים קורא חמודות בל' נקבה

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אליהם" - לאותן שרי הכהנים

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלשכות בית ה'" - כדי ליתן בלשכות הבית

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשנים עשר לחודש הראשון" - בשנים עשר לניסן

"ויד אלהינו היתה עלינו" - להצליחנו על הדרך אשר הלכנו עליה

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במספר במשקל לכל" - מספר הכלים ומשקלם כאשר קבלוהו כך היה נשקל כולו כאשר פרעוהו

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הבאים מהשבי בני הגולה" - הללו אשר באו עם עזרא

"הקריבו עולות" - הכל עולה והוראת שעה היתה

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתנו את דתי המלך" - הללו עולי גולה ספרו מצות דריוש המלך לגדולי המלך רואי פניו

"ופחוות" - כמו ופחות

"עבר הנהר" - אותן של צד ארץ ישראל הן בעבר הנהר ליושבי בבל

"ונשאו" - שהיו מנשאין ומסייעין