לדלג לתוכן

רש"י על נחמיה ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואדמה עליהם" - העלו עפר על ראשם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מכל בני נכר" - ומנשיהם של העכו"ם כמו שנאמר למעלה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על מעלה הלוים" - מעלות היו שם שהלוים עומדים שם עליהם בשעה שאמרו שירה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מן העולם ועד העולם" - מתחלת העולם ועד תכליתו יהי ברוך "ויברכו שם כבודך" - עכשיו דברו הלוים כלפי שכינה בתפלה ויברכו שם כבודך כי הוא גדול ומרומם על כל ברכה ותהלה כי כל הברכות ותהלות שלו הם ד"א ומרומם על כל ברכה ותהלה שאין בריה יכולה לברכו ולהללו כפי גדלו ורוממותו שהוא מרומם ונשא יותר מה שאין הפה יכולה לדבר

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושמת" - טעמו למעלה בשי"ן לפי שמשמעותו בלשון עבר

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכרות עמו" - לשון פעול

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי הזידו" - כי הרשיעו עליהם כמו כי בדבר אשר זדו עליהם (שמות יח) "שם" - רצו"ן בלע"ז

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יומם" - בכל יום ויום

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ודבר" - כמו ולדבר כמו שנאמר מן השמים השמיעך את קולו ליסרך (דברים ד')

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לרעבם" - מן רעב יאמר לרעבם כמו מן צמא לצמאם "אשר נשאת את ידך" - בשבועה כמו אשר נשאתי את ידי לתת אותה (שמות ו')

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במרים" - בשביל מרי שלהם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בהדרך" - כמו בדרך

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לפאה" - כמו להיות לצד זוית אחת מוחלקים בלי להתערב עם עכו"ם הארצות

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותכנע" - והכנעת

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה" - מן השמים "תשמע" - היית שומע

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותמשוך עליהם" - משכת עליהם רחמים שלא להשחיתם

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על כל הבא" - על כל מעשה יסוריך הרעים אשר באו עלינו

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה אנחנו עבדים" - עליה שאנחנו מעלים מס לכל העכו"ם

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותבואתה" - של ארץ ישראל

"מרבה" - מעדני מאכלים למלכי העכו"ם

"אשר נתתה עלינו" - שהם מושלים בנו