רש"י על נחמיה י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על נחמיה · י · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ובכל זאת" - ובכל הרעה הזאת הבאה עלינו אנחנו כורתים אמנה להקב"ה להאמין ולבטוח בו

"וכותבים" - ואנחנו כותבים בספר לקבל מלכותו עלינו למען תהיה לנו לעדות

"ועל החתום" - שרוב גדולים וחשובים שבנו חתומים על ספר קבלת המצות להיות לנו לעדות

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ועל החתומים" - עתה מונה והולך החתומים בספר לעדות קבול המצות

"נחמיה התרשתא" - שם אחד הוא וזהו שפירשתי (עזרא ב') דהתרשתא הוא נחמיה ולמה נקרא שמו התרשתא שהתירו לו חכמים לשתות יין נסך לפי שהיה משקה למלך

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"וכל הנבדל" - הם הגרים שנבדלו מתורת העכו"ם להיות דבוקים ומחוברים אל תורתו של הקדוש ברוך הוא ולשמור מצותיו

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"על אחיהם" - עם אחיהם

"אדיריהם" - גדולים שבהם

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"המקחות" - הסחורות

"שבר" - תבואה כמו בשבר אשר הם שוברים (בראשית מ"ו)

"וביום קדש" - של י"ט

"ונטוש את השנה השביעית" - כענין שנאמר והשביעית תשמטנה ונטשתה (שמות כג)

"ומשא כל יד" - השמטת מלוה בשביעית

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"וכל מלאכת בית אלהינו" - לעשות מן הכסף

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הפלנו" - כמה יביא כל אחד

"קרבן העצים" - תקרובת של עצי המערכה למזבח

"לבית אבותינו" - שהיא בית קדושת אבותינו

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ובכורי כל פרי עץ" - בכורי של כל פרי האילן הם מדברי חכמים

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"נביא לכהנים אל לשכות" - כי הם היו רגילים

"המעשרים בכל ערי עבודתנו" - שנוטלים מעשרותיהם בכל ערי ישראל

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בעשר" - ל' בעשור

"את מעשר המעשר" - שהיו הלוים מעשרים מעשר מן המעשר ומביאים אותו לכהנים שלא היו עוזרים את בית המקדש

<< · רש"י על נחמיה · י · >>