לדלג לתוכן

רש"י על נחמיה יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחד מן העשרה" - שבישראל למען ישבו בירושלים לשמור העיר "ותשע הידות" - תשעה חלקים שבישראל

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המתנדבים" - אשר נדבה רוחם אותם להיות יושבים בירושלים לשמור העיר מן האויבים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלים" - הוא שנאמר בסמוך ובירושלים ישבו בני יהודה וגו'

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מבני יהודה עתיה וגו'" - חוזר ומפרש מבני יהודה מי ומי היו וכל הפרשה אינה מונה כי אם הגדולים והחשובים שבהם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פקיד" - ממונה "משנה" - אחר (הפקיד)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נגיד" - ממונה "נגיד בית אלהים" - ממונה על בית אלהים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואחיהם עושה המלאכה לבית" - וחבריהם שהיו עובדים עבודת הבית וקרבנותיו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראשים לאבות" - ראשי בית אב ממשפחות הכהנים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופקיד עליהם" - ממונה עליהם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על המלאכה החיצונה" - אשר לבית כגון בנייני בדק הבית ועצי המערכה שהיו מביאים מבחוץ

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראש התחלה יהודה לתפלה" - הוא היה ראש וממונ' וגדול לפתוח תחלה להודות בתפלה ובזמירות שירותיהם של לוים יהודה כמו יודה והה"א נכנסת בתיבה שלא לצורך כמו יוסף יהוסף

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשוערים" - ממונין על שערי המקדש

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש בנחלתו" - כל אחד בנחלתו היו יושבים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעופל" - מקום אחד אשר בירושלים "על הנתינים" - ממונים על הנתינים

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופקיד הלוים" - ממונה על הלוים אשר בירושלים "לנגד מלאכת" - על מלאכת הבית ממונה כגון בנייני בדק הבית ושאר דברים שמוציאין ממון למעשה (למעשר) הבית כענין שנאמר למעלה ושבתי ויוזבד על המלאכה החיצונה וגו'

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי מצות המלך עליהם" - והמלך היה מאמין בהם

"על המשוררים" - להוציא ממון מאוצר המלך דריוש

"דבר יום ביומו" - כדי לעשות צרכי הבית

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ליד המלך" - הוא היה מצרן לעצת המלך דריוש "לכל דבר" - לכל דבריהם אשר לעם לדבר עליהם אל המלך

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחלקות יהודה לבנימין" - היו מחלקין במחלקותם אנה ואנה בארץ יהודה ובנימין