רש"י על מיכה ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על מיכה · ה · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתה בית לחם אפרתה" - שיצא דוד משם שנאמר בו (שמואל א יז) עבדך ישי בית הלחמי ובית לחם קרוי אפרת שנאמר (בראשית מח) בדרך אפרת היא בית לחם

"צעיר להיות באלפי יהודה" - ראוי היית להיות צעיר במשפחות יהודה מפני פסולת רות המואביה שבך

"ממך יצא לי" - משיח בן דוד וכה"א (תהלים קיח) אבן מאסו הבונים

"ומוצאותיו מקדם" - לפני שמש ינון שמו (שם)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לכן יתנם עד עת יולדה" - יתנם ביד אויביהם עד בא העת אשר חלה וילדה ציון את בניה ציון אשר החזיקה עתה חיל כיולדה ועכשיו היא קרויה יולדת ורבותינו אמרו מכאן אין בן דוד בא עד שתפשוט המלכות הרשעה ט' חדשים על כל העולם כולו אך לפי פשוטו זהו הצעה שפירשתי

"ויתר אחיו" - של מלך יהודה כלומר שאר שבט יהודה

"ישובון על בית ישראל" - יתחברו עם שאר השבטים והיו לממלכה אחת ולא יחצו עוד לשתי ממלכות

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ורעה" - ופרנס את ישראל

"וישובו" - מן הגליות

"כי עתה יגדל" - מלכם עד אפסי ארץ והביאום מנחה אליו בסוסים וברכב

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיה זה שלום" - גמור וקבוע באין הפסק עוד ולא ידמה לשאר התשועות שהיו צרות אחריהן

"אשור כי יבא" - הרי כי משמש בלשון אם אם יבא בארצנו כאשר בא עתה

"והקימונו עליו שבעה רועים" - שבעה ושמונה רבותינו פירשו שמותיהן במסכת סוכה ואיני יודע מהיכן למדו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ורעו את ארץ אשור" - וירוצצו כמו (שם ב) תרועם בשבט ברזל

"ואת ארץ נמרוד" - היא בבל

"בפתחיה" - בשערי מדינותיה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כטל מאת ה'" - שאין בא לעולם ע"י אדם ולא יבקשו פני אדם עליו כך לא יקוה ישראל לעזרת איש כי אם בה'

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאריה בבהמות יער" - כך יהי מלכם שליט בכל

"ורמס וטרף" - רמס היא דריסת הארי כשהוא רעב ואוכלו במקומו וטרף הוא כשנושא את הטרף למעונותיו בשביל גורותיו ולבאותיו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והכרתי סוסיך" - היא עזרת מצרים שאתם נשענים עליהם להמציאכם סוסים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והכרתי ערי ארצך" - ולא תצטרך לערי מבצר

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והשמדתי עריך" - ואשיצי בעלי דבבך וכן (ישעיהו יד) ומלאו פני תבל ערים וכן (שמואל א כח) ויהי עריך