רש"י על ישעיהו לא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוי" - על הושע ועשרת השבטים היורדים מצרימה לעזרה אשר שלחו מלאכים אל סוא מלך מצרים (מלכים ב יז)

"על סוסים" - הבאים משם שהם קלים לרוץ

"ישענו" - (כמו ולא שעו על קדוש ישראל) כמו שעשה חזקיה שנאמר (מלכים ב יח) בה' אלהי ישראל בטח וימרוד במלך אשור

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת דבריו לא הסיר" - אשר אמר והשיבך ה' מצרים באניות (דברים כח) מדה כנגד מדה שאמרתי לך (שם) לא תוסיף עוד לראותה ואתה הלכת מדעתך סופך לילך בגלות על כרחך "וקם" - על עשרת השבטים שהם בית מרעים ועל מצרים אשר הם להם לעזרה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יטה ידו" - שהקב"ה סומך הכל בידו וכשיטה אותה יפלו כזה שאוחז דבר בכפו וכשהוא מרכין כפו הוא נופל כך ומדרש אגדה וי"ת ירים יד מחת גבורתיה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאשר יהגה" - המיית קול כמו וכיונים הגו נהגה (לקמן נט)

"אשר יקרא עליו מלא רועים" - יאספון עליו בקריאת קול המון מלא רועים אסיפת רועים וכן קראי אחריך מלא (ירמיהו יב) וכן יחד עלי יתמלאון (איוב טז) כולם ל' קיבוץ

"לא יענה" - לא יכנע לא יעשה עצמו עני וכן לענות מפני (שמות יא) וכן וענה גאון ישראל (הושע ה)

"כן ירד" - ולא יפחד מהמון האומות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פסוח" - דילוג ויש עוד לפותרו לשון חייס "והמליט" - יוציא את ישראל מן הצרה ל' המלטה (אישקמוצי"ר בלע"ז)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שובו" - למי שהעמקתם מחשבות היאך לסור ממנו וסרתם מעליו עתה שובו אליו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וסלעו ממגור יעבור" - וחזקו מרוב פחד יחלוש

"וחתו מנס" - מפני הניסים שיראו שהקב"ה עושה לישראל

"אשר אור לו בציון" - שם יהיה האש מוכן לשורפם