רש"י על יחזקאל לד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על יחזקאל · לד · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על רועי ישראל" - על פרנסי ישראל

"אשר רועים אותם" - את עצמם היו מענגין מממון חבריהם אשר תחתיהם

"הלא הצאן ירעו הרועים" - הלא משפט הרועים לרעות את הצאן ולא לרעות את עצמן

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את הנחלות" - את הכחושות מאין כח דולרושיא"ש בלע"ז שצריכות חיזוק לתמוך בהן ביד

"לא חבשתם" - לקשור שברי העצם זה עם זה כמשפט הרופאים

"ואת הנדחת" - שנדחת מתוך העדר אל החוץ

"רדיתם" - יסרתם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישגו צאני" - הולכות טועות על פני כל ההרים כלומר נעשו הפקר לעשות איש איש כרצונו ולא הוכחתם אותם ולא שפטתם בין איש לרעהו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וירעו הרועים אותם" - את עצמם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא ירעו עוד הרועים אותם" - את עצמם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובקרתים" - ל' בקור חולים

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נפרשות" - כשהן נפוצות והוא הולך ביניהם ומאספן יחד

"ביום ענן וערפל" - כי כן דרך הצאן להתפזר ביום המעונן

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת השמנה ואת החזקה" - ההודפת ודוחפת את חברותיה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בין שה לשה" - בין בעלי אגרופין לחלשים

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המעט מכם" - את אשר החזקות שבכם רועות המרעה הטוב והלוואי לא תרמסו המותר ברגליכם ותאכלנה אותן שאר צאני אלא שאף מותר מרעיכם תרמסו ברגליכם ולא די לכם אשר משקה מים תשתו אלא שהנותרי' ברגליכם תרפושין

"ומשקע מים" - המים הצלולים ששקע הטיט ולא נעכרו ברגלי' והדוגמא כתרגומו הזעיר לכון דפרנוס טב אתון מתפרנסין ומותר פרנוסכון דישין ברגליכון ומשתי מתקן אתון שתן וית מותרא ברגליכון אתון דישין

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וצאני וגו'" - ועמי מותר מיכל שמשיכון אכלין ומותר משתי שמשיכון שתן

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שה בריה" - חזקה

"רזה" - מייגר"א בלעז

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עבדי דוד" - מלך מזרעו

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישנו ביערים" - ת"י ויתעתקון בחורשא ויש לפותרו בלשון שינה

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונתתי אותם וסביבות גבעתי" - תהא נתינתה בברכה ונתתי כמו והשכנתי

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מטע לשם" - קיום שיהא לשם עולם

"אסופי רעב" - טמוני רעב מחמת בושת רעבון ועוני

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אדם אתם" - אינכם כבהמות בעיני