לדלג לתוכן

רש"י על יהושע יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נגב כנרות" - דרום גינוסר

"ובנפות דור" - פלכי דור קונטדו"ש בלע"ז

"מים" - מערבה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משרפות מים" - תרגם יונתן חרצי ימא שעושין חריצין ומי הים יוצאין לתוכן ונשרפין מחום השמש ונעשים מלח

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"העומדות על תלם" - שלא נהרסה חומתם כמו יריחו שנפלה חומתה וכן העי שנאמר בה (לעיל ח כח) וישימה תל עולם שממה "זולתי את חצור לבדה" - במסורת שרפה משה צוה לו ומסר לו כן (בראשית רבה וישלח)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ההר החלק" - טורא שעיע מחליק ההר החלק עד בעל גד במצר המזרחי ולא הספיק לכבוש בחייו את כל המצר עד הצפון תוספתא "בעל גד" - מישר גד

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימים רבים עשה יהושוע" - בגנותו ספר הכתוב שהיה מתכוון לדחות את כבוש הארץ כדי להאריך ימיו לפי שנאמר (לעיל א י) ואתה תנחילנה אותם במדרש תנחומא