רש"י על איוב כג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על איוב · כג · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם היום" - אחר כל תנחומין הללו

"מרי שיחי" - במקומו עומד כי אין תנחום בדבריכם

"ידי כבדה" - מכת נגעי תקיפה יותר מאנחתי שאיני קובל וצועק לפי מכתי

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואמצאהו" - לשופטי

"תכונתו" - מכון כסאו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משפט" - הוכחת דברים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אדעה מלים יענני" - וגם אם יסתום אותי מלדבר לפניו שמא ידבר הוא עמי ואדעה מלים יענני רבי תנחומא)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הברב כח" - דברים ותוכחות של חטאיו יריב עמדי

"לא אך" - מכה וכפיה לא ישים בי אכפו ואימתו (ועוד יפתר) לא אך הוא ישים בי כי לא ישים בי אך הריב של תוכחת פשעי ולא תשומות עלילות

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שם" - במקום ריבנו

"ישר" - כושר מפעלותי יהא נוכח ונגלה ונראה עמו לפניו

"נוכח" - מוכח ושם אפלטה לנצח כי לא ימצא בי עון

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הן קדם" - למעלה הוא חוזר למי יתן ידעתי וגו'

"קדם" - מזרח שנאמר קדמה מזרחה (שמות כא)

"אחור" - מערב הואיל והמזרח קדמת עולם נמצא המערב אחוריו של עולם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמאל" - צפון

"בעשותו" - כשבראו לא עשה מקום כסאו שם שאראנו שם

"אחז" - תרגום של אראה ותדע שהטעם תחת האל"ף ואם לשון אחיזה הוא היה טעמו מלרע תחת החי"ת

"יעטוף ימין" - כיסה פני הדרום בפניו למען לא אראנו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי ידע דרך וגו'" - אשר עמדי מהו לפיכך אינו בא לריב עמדי

"בחנני וגו'" - אשר כזהב אצא אם יריב עמדי

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באשורו" - במעגלו כמו אם תטה אשורי (לקמן לא) כונן אשוריו (תהלים מ)

"ולא אט" - איני רגיל לנטות

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מחוקי צפנתי אמרי פיו" - יותר מחוקי מזונותי הייתי זריז לצפון אמרי פיו כמו (משלי ל) לחם חוקי מזונותי

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והוא" - לפי שהוא יחיד בעולם ויודע דעתן ומחשבתן של בריות ומה יש להם לדבר לפניו לפיכך תשובות מוכנות לפניו

"ומי ישיבנו" - לפיכך נפשו אותה ויעש

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי ישלים חקי" - ידעתי כי לא ישיב ידו עד אשר ישלים חוק גזירותיו פורעניות אשר גזר עלי

"וכהנה רבות עמו" - כי כהנה רבות עשה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על כן" - שאינו גומל לאדם כפי דרכיו

"מפניו אבהל" - וכשאתבונן בדרכיו אפחד ממנו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי לא נצמתי מפני חשך" - בזאת אני נבהל כי לא נצמתי לחלוטין וצמיתות קבר מפני החשך הזה הבא עלי וכן לא כסה מפני את האופל הזה עד מותי

"ומפני כסה אופל" - על כי לא שבראש הפסוק חוזר