רש"י על איוב ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על איוב · ב · >>

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אי מזה תבוא" - איה מקום שתוכל לומר מזה אני בא

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחזיק" - אוחז כמו (שמות ד) וישלח ידו ויחזק בו מחזיק באזני כלב (משלי כו) "ותסיתני בו" - הסיתני לבולעו כל לשון הסתה אינו אלא לשון המשכה שממשיך את האדם לעצתו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עור בעד עור" - אבר בפני אבר כן דרך בני אדם כשרואה החרב באה על ראשו מגין בזרועו לפניו וכ"ש כל אשר לאיש בממון יתן "בעד נפשו" - בפני נפשו להגין לפי שזה יודע בנפשו שנתחייב לפיכך אינו מצטער על ממונו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אולם" - אבל "אם לא" - תראה בו מיד שעל פניך יברכך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אך את נפשו שמור" - שלא תצא מכאן אמרו חכמים קשה היה צערו של שטן יותר משל איוב כאומר לחבירו שבור חבית זו ושמור יינה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להתגרד בו" - בדלי"ת כתוב ולשון משנה היא גורדו ומעמידו על גלדו אבל גורר ברי"ש אינו אלא לשון סחיבה כמו גורר אדם מטה וספסל

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחזיק" - אוחז "ומת" - לשון צווי כמו ומת בהר (דברים לב)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם" - לא די שבראנו אלא גם את הטוב נקבל ואת הרע לא נקבל בתמיה "בשפתיו" - אבל בלבו חטא

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רעי איוב" - אוהביו "לנוד" - כמו מי ינוד לך (ישעיהו נא) לא תנודו לו (ירמיהו טו)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השמימה" - כלומר למעלה מראשיהם (הרבה) והוא היה להם מנהג אבל "ולא הכירוהו" - כי נשתנו פניו מחמת הייסורין

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לארץ" - על הארץ לצער בצערו