עיקר תוי"ט על שבת יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

משנה שבת, פרק י"ז:
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב

(א)

(א) (על הברטנורא) וטעמא שאלו מלאכתן להיתר הן ואילו בשאר כלים פליגי לקמן. הר"נ:

(ב) (על המשנה) בשבת. הכי קאמר אע"פ שנתפרקו בחול ניטלין בשבת. גמרא:

(ב)

.אין פירוש למשנה זו

(ג)

(ג) (על הברטנורא) ומ"מ בודקין בו שמהפכים זיתים לראותן אם נתאסף שמנן בתוכן:

(ד)

.אין פירוש למשנה זו

(ה)

(ד) (על הברטנורא) גמרא. ובריש פרקין משמע דכשנתפרקו הדלתות מן הכלי בשבת דשרי יותר לטלטל משנתפרקו בערב שבת. כתב התוספ' דלא דמי דהתם אכתי כלי הוא שעדיין עומד למלאכה ראשונה וראוי להתחבר הכסוי עם הכלי אבל הכא לא חשיב כלי אלא מחמת שעומד למלאכה אחרת הלכך כשנשבר בשבת אסור טפי דהוי נולד. תוי"ט:

(ו)

(ה) (על המשנה) קשורה. דשוב לא יבא לתקנה. אבל אינה קשורה, אע"פ שתקנה מבע"י ויש עליה תורת כלי, לא, דשמא למחר תהא לו ארוכה יותר מדאי ויקטמנה ונמצא מתקן כלי:

(ז)

(ו) (על הברטנורא) ועיין בפ"י דעירובין מ"ח וי, 'א:

(ח)

(ז) (על הברטנורא) דהוי כבונה או לאו דמוכחא בית אחיזה דיליה דלמשקל והדורי עביד. רש"י: