עין משפט ונר מצוה/נזיר/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף טז עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה א , סמג עשין קכז:

ב ב מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה ב , סמג שם:

ג ג מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ג:

ד ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ד:

דף טז עמוד ב[עריכה]

ה א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ח:

ו ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה י:

ז ג מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ז והלכה ח:

ח ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ז:

דף יז עמוד א[עריכה]

ט א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ז:

י ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ט וע"ש בכסף משנה:

דף יז עמוד ב[עריכה]

יא א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ח , ומיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה יט , וע"ש בכסף משנה:

יב ב מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ט:

דף יח עמוד א[עריכה]

יג א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ג:

יד ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ח:

טו ג מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ז:

טז ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה טו וע"ש בכסף משנה:

דף יח עמוד ב[עריכה]

יז א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה טו:

יח ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה יב:

דף יט עמוד א[עריכה]

יט א מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה יא [ועי' במ"ל]:

כ ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה י:

דף יט עמוד ב[עריכה]

כא א ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ו:

כב ג מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה כא , סמג לאוין רמג:

דף כ עמוד א[עריכה]

כג א מיי' פ"יא מהל' טומאת מת הלכה א:

כד ב מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה ט: