לדלג לתוכן

משנה קנים ב ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת קנים · פרק ב · משנה ד | >>

קן סתומה וקן מפורשת, פרח מן הסתומה למפורשת, יקח זוג לשני.

חזר, או שפרח מן המפורשת ראשון, הרי כולן ימותו.

משנה מנוקדת

קֵן סְתוּמָה וְקֵן מְפֹרֶשֶׁת,

פָּרַח מִן הַסְּתוּמָה לַמְּפֹרֶשֶׁת,
יִקַּח זוּג לַשֵּׁנִי.
חָזַר,
אוֹ שֶׁפָּרַח מִן הַמְּפֹרֶשֶׁת רִאשׁוֹן,
הֲרֵי כֻּלָּן יָמוּתוּ:

נוסח הרמב"ם

קן סתומה, וקן מפורשת -

פרח מן הסתומה למפורשת - יקח זוג לשני.
חזר, או שפרח מן המפורשת ראשון - הרי כולם ימותו.

פירוש הרמב"ם

מפורשת - הוא שידע איזו חטאת מהם, ואיזו היא העולה.

ומה שאמר יקח זוג לשניה - ואותו שנכנס עם החטאת והעולה הוא עצמו פסול ואינו פוסל כנגדו, לפי שהעולה והחטאת ידועות, לפיכך על איזה מהם שנכנס מקריבין אותו ויהיה פסול כמו שנתבאר.

ומה שאמר וחזר או שפרח מן המפורשת ראשון - על מנת שיהיה ספק ולא נדע אם מן החטאת פרח או מן העולה.

אבל כל זמן שידענו הרי הדין כמו שהקדמנו בפרק ראשון, שאם פרח מן החטאת כשר מניין החטאות שבקן הסתומה, ואם פרח מן העולה כשר מניין העולות, ולפי שלא ידענו כולם ימותו בלי ספק:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

קן סתומה - שלא פירש איזו חטאת ואיזו עולה:

וקן מפורשת - שידוע שזו חטאת וזו עולה. והכא מיירי שנתערבו שתי הפרידות יחד אחר שהיו מפורשות והשתא אין ידוע איזו חטאת ואיזו עולה, והכי מוכח בסיפא דקתני או שפרח מן המפורשת ראשון לסתומה ימותו כולם, ואם לא נתערבו פרידות המפורשות זו בזו אמאי ימותו, ואם העולה פרחה, החטאת הנשארת תקרב, וקן הסתומה יקריבו בה עולה אחת מפני העולה שנתערבה בה. אלא מיירי שנתערבו פרידות המפורשות זו בזו, ואם נתערבה פרידה אחת מן הקן הסתומה לתוך המפורשת, יקח זוג לשני ויפריש אחד חטאת ואחד עולה, והשלשה שנתערבו יחד ימותו כולן. חזר אחד מן השלשה שנתערבו ונתערב עם היחידי הנשאר בסתומה, או בתחילת הפריחה נתערב אחד מן המפורשות לסתומה, והיינו ראשון דקאמר, כלומר שבתחילת פריחה הלך אחד ונתערב בסתומה, ימותו כולן, דכיון שפרידות המפורשות נתערבו יחד אינן קרבין עוד, וכי פרח אחד מהן במקום אחר היינו אחד מן המתות שפרח לבין הקריבות, ימותו כולן:

פירוש תוספות יום טוב

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בפי' רעז"ל אלא מיירי שנתערבו פרידות המפורשות זו בזו ואם נתערבה פרידה אחת מן הקן הסתומה לתוך המפורשת יקח זוג לשני ויפריש אחת חטאת ואחת עולה והשלשה שנתערבו יחד ימותו כולם:

חזר או שפרח מן המפורשת ראשון הרי כולן ימותו:    כצ"ל. ולשון הרמב"ם ז"ל בפ"ט דהלכות פסולי המוקדשין ימותו כל העופות שבסתומה שאם נתערבה בהן עולה כל החטאות שבה פסולות ואם חטאת נתערבה כל העולות שבה פסולות לפיכך ימותו כולן ע"כ נראה שרוצה לומר וכל שכן העופות המפורשות שמהם פרח אחר שנתערבו שגם הם ימותו:

תפארת ישראל

יכין

קן סתומה:    שלא פירש בה בשעת קניי' איזה תהי' חטאת ואיזה עולה:

וקן מפורשת:    שפירש בשעת קנייתן זו חטאת וזו עולה:

פרח מן הסתומה למפורשת:    ונתערבו כל הג' שבמפורשת, שאסור להקריב מהן כלל מדאינו יודע איזה חטאת ואיזה עולה מהמפורשת:

יקח זוג לשני:    של הסתומה. דהו"ל כפרח לבין המתות [במ"א]:

חזר:    ר"ל ואם חזר ופרח א' מהתערובות שבמפורשת, אל הא' שנשאר בהסתומה:

או שפרח מן המפורשת ראשון:    ר"ל או שבתחלה פרח אחד מהמפורשות להסתומה, ולא ידע אם חטאת או עולה פרח אליה:

הרי כולן ימותו:    דבין בסתומה בין במפורשות הרי לא ידעינן עתה איזה חטאת ואיזה עולה:

בועז

פירושים נוספים