משנה סוכה א רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) סוכה שהיא גבוהה מעשרים אמה פסולה רבי יהודה מכשיר ושאינה גבוהה עשרה טפחים ושאין לה שלש דפנות ושחמתה מרובה מצילתה פסולה סוכה הישנה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין איזו היא ישנה כל שעשאה קודם לחג שלשים יום אבל אם עשאה לשם חג אפילו מתחילת השנה כשרה.

(ב) העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית סוכה על גבי סוכה העליונה כשרה והתחתונה פסולה רבי יהודה אומר אם אין בה דיורין בעליונה אף התחתונה כשרה.

(ג) פרס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר או שפרס על גבי הקינוף פסולה אבל פורס הוא על נקליטי המיטה.

(ד) הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסוס וסיכך על גבן פסולה אם היה הסיכוך הרבה מהם או שקצצם כשרה זה הכלל כל שאינו מקבל טומאה וגידוליו מן הארץ מסככין בו.

(ה) חבילי קש חבילי עצים וחבילי זרדים אין מסככין בהן ואם התירן כשרות וכלן כשרות לדפנות.

(ו) מסככין בנסרים דברי רבי יהודה רבי מאיר אוסר נתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים כשרה ובלבד שלא יישן תחתיו.

(ז) תקרה שאין עליה מעזיבה רבי יהודה אומר משם בית הלל או מפקפק או נוטל אחת מבינתיים בית שמאי אומרים מפקפק ונוטל אחת מבינתיים רבי מאיר אומר נוטל אחת מבינתיים ואינו צריך לפקפק.

(ח) המקרה סוכתו בשפודין או בארוכות המיטה אם יש ריוח ביניהן כמותן כשרה החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה.

(ט) המשלשל דפנות מלמעלן למטן אם גבוהות מן הארץ שלשה טפחים פסולה מלמטן למעלן אם גבוהות מן הארץ עשרה טפחים כשרה רבי יוסי אומר כשם שמלמטן למעלן עשרה טפחים כך מלמעלן למטן עשרה טפחים הרחיק את הסיכוך מן הדפנות שלשה טפחים פסולה.

(י) בית שנפחת וסיכך על גביו אם יש בין כותל לסיכוך ארבע אמות פסולה וכן בחצר שהיא מוקפת אכסדרה סוכה גדולה שהקיפוה בדבר שאין מסככין בו אם יש תחתיו ארבע אמות פסולה.

(יא) העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל רבי אליעזר פוסל מפני שאין לה גג וחכמים מכשירים מחצלת הקנים מחצלת גדולה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה ולסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאה רבי אליעזר אומר אחת גדולה ואחת קטנה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה ולסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאה.

הדף הראשי של משנה סוכה א