משנה נגעים יג רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) עשרה בתים הן הכהה בראשון וההולך לו קולפו והוא טהור הכהה בשני וההולך לו קולפו והוא טעון ציפורים הפוסה בראשון חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע חזר ניתץ לא חזר טעון ציפורים עמד בראשון ופסה בשני חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע חזר ניתץ לא חזר טעון ציפורים עמד בזה ובזה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע חזר ניתץ לא חזר טעון ציפורים אם עד שלא טיהרו בציפורים נראה בו נגע הרי זה יינתץ ואם משטיהרו בציפורים נראה בו נגע ייראה כתחילה.

(ב) האבן שבזווית בזמן שהוא חולץ חולץ את כלה בזמן שהוא נותץ נותץ את שלו ומניח את של חברו נמצא חומר בחליצה מבנתיצה רבי אלעזר אומר בית הבנוי ראש ופתין נראה בראש נוטל את כלו נראה בפתין נוטל את שלו ומניח את של חברו.

(ג) בית שנראה בו נגע והייתה עליה על גביו נותן את הקורות לעליה נראה בעליה נותן את הקורות לבית לא הייתה עליה על גביו אבניו ועציו ועפרו נתצין עימו ומציל על המלבנים ועל שריגי החלונות רבי יהודה אומר מלבן הבנוי על גביו ניתץ עימו אבניו ועציו ועפרו מטמאין כזית רבי אלעזר חסמא אומר במה שהן.

(ד) בית המוסגר מטמא מתוכו והמוחלט מתוכו ומאחוריו זה וזה מטמאין בביאה.

(ה) הבונה מן המוסגר בטהור וחזר נגע לבית חולץ את האבנים חזר על האבנים הבית הראשון יינתץ והאבנים ישמשו את הבית השני בסימנין.

(ו) בית שהוא מסך על גבי בית מנוגע וכן אילן שהוא מסך על גבי בית מנוגע הנכנס לחיצון טהור דברי רבי אלעזר בן עזריה אמר רבי אלעזר מה אם אבן אחת הימנו מטמא בביאה הוא עצמו לא יטמא בביאה.

(ז) הטמא עומד תחת האילן והטהור עובר טמא הטהור עומד תחת האילן והטמא עובר טהור אם עמד טמא וכן באבן המנוגעת טהור אם הניחה הרי זה טמא.

(ח) טהור שהכניס ראשו ורובו לבית טמא נטמא וטמא שהכניס ראשו ורובו לבית טהור טימאהו טלית טהורה שהכניס ממנה שלש על שלש לבית טמא נטמאת וטמאה שהכניס ממנה אפילו כזית לבית טהור טימאתו.

(ט) מי שנכנס לבית מנוגע כליו על כתפו וסנדליו וטבעותיו בידו הוא והן טמאין מיד היה לבוש בכליו וסנדליו ברגליו וטבעותיו בידו הוא טמא מיד והן טהורין עד שישהה כדי אכילת פרס פת חיטין ולא פת שעורין מסב ואוכלה בלפתן.

(י) היה עומד בפנים ופשט ידו לחוץ וטבעותיו בידו אם שהה כדי אכילת פרס טמאות היה עומד בחוץ ופשט ידו לפנים וטבעותיו בידו רבי יהודה מטמא מיד וחכמים אומרין עד שישהה כדי אכילת פרס אמרו לו לרבי יהודה מה אם בזמן שכל גופו טמא לא יטמא את שעליו עד שישהה כדי אכילת פרס אף בזמן שאין כל גופו טמא לא יטמא את שעליו עד שישהה כדי אכילת פרס.

(יא) מצורע שנכנס לבית כל הכלים ששם טמאין אפילו עד הקורות רבי שמעון אומר עד ארבע אמות כלים מיד טמאין רבי יהודה אומר אם שהה כדי הדלקת הנר.

(יב) נכנס לבית הכנסת עושין לו מחיצה גבוהה עשרה טפחים על רוחב ארבע אמות נכנס ראשון ויוצא אחרון כל המציל צמיד פתיל באוהל המת מציל צמיד פתיל בבית המנוגע כל המציל מכוסה באוהל המת מציל מכוסה בבית המנוגע דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר כל המציל צמיד פתיל באוהל המת מציל מכוסה בבית המנוגע כל המציל מכוסה באוהל המת אפילו מגולה בבית המנוגע טהור.

הדף הראשי של משנה נגעים יג