משנה מעילה א רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) קודשי קדשים ששחטן בדרום מועלין בהן שחטן בדרום וקיבל דמן בצפון בצפון וקיבל דמן בדרום שחטן ביום וזרק בלילה בלילה וזרק ביום או ששחטן חוץ לזמנן וחוץ למקומן מועלין בהן כלל אמר רבי יהושע כל שהיה לה שעת היתר לכהנים אין מועלין בה וכל שלא הייתה לה שעת היתר לכהנים מועלין בה איזו היא שהייתה לה שעת היתר לכהנים שלנה ושנטמאת ושיצאת ואיזו היא שלא היה לה שעת היתר לכהנים שנשחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה ושקיבלו פסולין וזרקו את דמה.

(ב) בשר קודשי קדשים שיצא לפני זריקת דמים רבי אליעזר אומר מועלין בו ואין חייבין עליו משום פגול ונותר וטמא רבי עקיבה אומר אין מועלין בו וחייבין עליו משום פגול ונותר וטמא אמר רבי עקיבה והרי המפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה ואחר כך נמצאת הראשונה והרי שתיהן עומדות לא כשם שדמה פוטר את בשרה כך הוא פוטר את בשר חברתה אם פטר דמה את בשר חברתה מן המעילה דין הוא שיפטור את בשר עצמה.

(ג) אימורי קדשים קלים שיצאו לפני זריקת דמים רבי אליעזר אומר אין מועלין בהן ואין חייבין עליהן משום פגול ונותר וטמא רבי עקיבה אומר מועלין בהן וחייבין עליהן משום פגול ונותר וטמא.

(ד) מעשה דמים בקודשי קדשים להקל ולהחמיר ובקדשים קלים כלו להחמיר כיצד קודשי קדשים לפני זריקת דמים מועלין באימוריהן ובבשר לאחר זריקת דמים מועלין באימוריהן ואין מועלין בבשר על זה ועל זה חייבין משום פגול ונותר וטמא ובקדשים קלים כלו להחמיר כיצד קדשים קלים לפני זריקת דמים אין מועלין לא באימורין ולא בבשר לאחר זריקת דמים מועלין באימורין ואין מועלין בבשר על זה ועל זה חייבין משום פגול ונותר וטמא נמצא מעשה דמים בקודשי קדשים להקל ולהחמיר ובקדשים קלים כלו להחמיר.

הדף הראשי של משנה מעילה א