משנה כתובות ח רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) האישה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס מודים בית שמאי ובית הלל שהיא מוכרת ונותנת וקיים נפלו לה משנתארסה בית שמאי אומרין תמכור בית הלל אומרין לא תמכור אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים אמר רבי יהודה אמרו לפני רבן גמליאל הואיל וזכה באישה לא יזכה בנכסים אמר להן על החדשים אנו בושים אלא שאתם מגלגלין עלינו את הישנים.

נפלו לה משנישאת אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה שיוציא הבעל מיד הלקוחות עד שלא נישאת ונישאת רבן גמליאל אומר אם מכרה ונתנה קיים אמר רבי חנינה בן עקביה אמרו לפני רבן גמליאל הואיל וזכה באישה לא יזכה בנכסים אמר להם על החדשים אנו בושין אלא שאתם מגלגלין עלינו את הישנים (ב) רבי שמעון חולק בין נכסים לנכסים נכסים הידועים לבעל לא תמכור שאם מכרה ונתנה בטיל ושאינן ידועים לבעל לא תמכור שאם מכרה ונתנה קיים.

נפלו לה כספים יילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות פירות תלושין מן הקרקע יילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות פירות מחוברין לקרקע אמר רבי מאיר שמין אותן כמה הן יפים בפירות וכמה הן יפים בלא פירות והמותר יילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות וחכמים אומרין פירות מחוברין לקרקע שלו ותלושין מן הקרקע שלה ויילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות.

רבי שמעון אומר מקום שיפה כוחו בכניסתה הורע כוחו ביציאתה מקום שהורע כוחו בכניסתה יפה כוחו ביציאתה פירות מחוברין לקרקע בכניסתה שלו וביציאתה שלה התלושין מן הקרקע בכניסתה שלה וביציאתה שלו.

נפלו לה עבדים ושפחות הזקנים יימכרו ויילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות רבן שמעון בן גמליאל אומר לא תמכור מפני שהן כבוד בית אביה נפלו לה זיתים וגפנים הזקנים יימכרו לעצים ויילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות רבי יהודה אומר לא תמכור מפני שהן שבח בית אביה.

המוציא יציאות על נכסי אשתו הוציא הרבה ואכל קמעה קמעה ואכל הרבה מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל הוציא ולא אכל יישבע כמה הוציא ויטול.

(ו) שומרת יבם שנפלו לה נכסים מודים בית שמאי ובית הלל שהיא מוכרת ונותנת וקיים מתה מה יעשה בכתובתה ובנכסים הנכנסים והיוצאין עימה בית שמאי אומרין יחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב בית הלל אומרין נכסים בחזקתן וכתובה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין והיוצאין עימה בחזקת יורשי האב.

(ז) הניח אחיו מעות יילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות פירות תלושין מן הקרקע יילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות מחוברין לקרקע אמר רבי מאיר שמין את הנכסים כמה הן יפים בפירות וכמה הן יפים בלא פירות והמותר יילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות וחכמים אומרין פירות מחוברין לקרקע שלו ותלושין מן הקרקע כל הקודם בהן זכה קדם הוא זכה קדמה היא יילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון.

(ח) לא יאמר לה הרי כתובתיך מונחת על השולחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה וכן לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתיך מונחת על השולחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה גירשה אין לה אלא כתובתה החזירה הרי היא לו ככל הנשים ואין לה אלא כתובתה בלבד.

הדף הראשי של משנה כתובות ח