משנה כתובות א רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) בתולה - נישאת ביום רביעי,

ואלמנה - ביום חמישי.
שפעמיים בשבת -
בתי דינין יושבים בעיירות,
ביום השני, וביום החמישי,
שאם היה לו - טענת בתולים,
היה משכים - לבית דין.


(ב) בתולה - כתובתה מאתיים,

ואלמנה - מנה.
בתולה, אלמנה, גרושה, וחלוצה - מן האירוסין,
כתובתן - מאתיים,
ויש להן - טענת בתולים.
הגיורת, והשבויה, והשפחה - שנפדו, ושנתגיירו, ושנשתחררו,
פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד -
כתובתן - מאתיים,
ויש להם - טענת בתולים.


(ג) הגדול - שבא על הקטנה,

והקטן - שבא על הגדולה,
ומוכת עץ,
כתובתן - מאתיים,
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרין:
מוכת עץ - כתובתה מנה.


(ד) בתולה, אלמנה, גרושה, וחלוצה - מן הנישואין,

כתובתן - מנה,
ואין להן - טענת בתולים.
הגיורת, והשבויה, והשפחה - שנפדו, ושנתגיירו, ושנשתחררו,
יתרות על בנות שלש שנים ויום אחד -
כתובתן - מנה,
ואין להן - טענת בתולים.


(ה) האוכל אצל חמיו ביהודה - שלא בעדים,

אינו יכול לטעון - טענת בתולים,
מפני שהוא - מתייחד עימה.
אחד - אלמנות ישראל,
ואחד - אלמנות כהנים,
כתובתן - מנה.
ובית דין - של כהנים'
היו גובים לבתולה - ארבע מאות זוז'
ולא מיחו בידם חכמים.


(ו) הנושא את האישה - ולא מצא לה בתולים,

היא אומרת: "משאירסתני - נאנסתי,
נסתחפה שדך".
והוא אומר: "לא - כי אלא עד שלא אירסתיך,
היה מקחי - מקח טעות".
רבן גמליאל, ורבי אליעזר אומרים: נאמנת.
ורבי יהושע אומר:
לא מפיה - אנו חיים,
אלא הרי זו - בחזקת עד שלא תתארס הטעתו,
עד שתביא ראיה - לדבריה.


(ז) היא אומרת: "מוכת עץ אני".

והוא אומר: "לא - כי אלא דרוסת איש את".
רבן גמליאל, ורבי אליעזר אומרין: נאמנת.
רבי יהושע אומר:
לא מפיה - אנו חיין,
אלא הרי זו - בחזקת דרוסת איש,
עד שתביא ראיה - לדבריה.


(ח) ראוה - מדברת עם אחד,

אמרו לה: "מה טבו של זה?".
"איש פלוני - וכוהן הוא".
רבן גמליאל, ורבי אליעזר אומרין: נאמנת.
רבי יהושע אומר:
לא מפיה - אנו חיים,
אלא הרי זו - בחזקת בעולה לנתין, ולממזר,
עד שתביא ראיה - לדבריה.


(ט) היתה מעוברת,

"מה טיב העובר הזה?".
"מאיש פלוני - וכוהן הוא".
רבן גמליאל, ורבי אליעזר אומרין: נאמנת.
רבי יהושע אומר:
לא מפיה - אנו חיים,
אלא הרי זו - בחזקת מעוברת מנתין, וממזר,
עד שתביא ראיה - לדבריה.


(י) אמר רבי יוסי:

מעשה בתינוקת,
שירדה למלאות מים מן העין - ונאנסה.
אמר רבי יוחנן בן נורי:
אם רוב העיר - משיאין לכהונה,
הרי זו - תינשא לכהונה.


הדף הראשי של משנה כתובות א