משנה כריתות ה ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת כריתות · פרק ה · משנה ז | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

חתיכה של חלב וחתיכה של חלב קדש, אכל את אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל, מביא חטאת.

רבי עקיבא אומר, מביא אשם תלוי.

אכל את השניה, מביא שתי חטאות ואשם ודאי.

אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה, זה מביא חטאת וזה מביא חטאת.

רבי עקיבא אומר, זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי.

רבי שמעון אומר, זה חטאת וזה חטאת, ושניהם מביאים אשם אחד.

רבי יוסי אומר, אין שנים מביאין אשם אחד.

נוסח הרמב"ם


פירוש הרמב"ם

חתיכה של חלב וחתיכה של חלב קדש אכל כו': פשוט הוא כי מה שאמר ב' חטאות על מנת שיאכל שתים בשתי העלמות שכל זמן שלא תהא שם ידיעה בינתיים חטאת אחת חייב כמו שנתבאר בשלישי ממסכת זו ומה שאמר ר"ע זה אשם תלוי וזה אשם תלוי ר"ל מוסף על החטאת שמביא משום אוכל חלב יביא אשם תלוי על ספק מעילה לפי שספק קדש אכל ספק חולין אכל וכבר בארנו שדברי ר' עקיבא נדחין:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

חתיכה של חלב וחתיכה של חלב קודש כו' מביא חטאת - דממה נפשך חלב אכל:

ר' עקיבא אומר - אף אשם תלוי כחטאת (ולשון רשי עם החטאת), משום ספק מעילות. ואין הלכה כרבי עקיבא:

מביא שתי חטאות - והוא שאכלן בשתי העלמות. שאם לא היתה שם ידיעה בינתים, אינו חייב אלא אחת:

זה מביא אשם תלוי וכו' - מוסף על החטאת שהוא צריך להביא משום אוכל חלב מביא אשם תלוי משום ספק מעילות:

ושניהם מביאין אשם אחד - בשותפות ומתנין:

רבי יוסי אומר כו' - ות"ק ר' יוסי הוא והלכה כמותו:

פירוש תוספות יום טוב

ר"י אומר כו'. כתב הר"ב ות"ק ר"י הוא. ודברי תימה הן דגופה דמלתא דקאמר. לא איירי ביה ת"ק כלל. מאי אית לך למימר דיוקא דהא חטאת מביא כל אחד ואחד. הא כ"ע ס"ל הכי. והרמב"ם לא פירש במשנה זו כך. אבל קשיא לי עליה דבמתני' ד' מפרש נמי דר"י ת"ק הוא. דסבירא ליה שאין חייב אשם תלוי על ספק מעילה ואע"ג דליתא בגמ'. כתב כך מסברא דנפשיה. ואי הכי אף בכאן נוכל לומר דהיינו ת"ק דס"ל אין אשם תלוי במעילה. ומ"מ הר"ב שלא פירש כן במשנה ד'. והכא מפרש כך. א"א לישבו:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו


פירושים נוספים