משנה כלים ל רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) כלי זכוכית פשוטיהן טהורין ומקבליהן טמאין נשברו טהרו חזר ועשה מהן כלים מקבלין טומאה מיכן ולהבא הטבלה והאסקוטלא של זכוכית טהורין אם יש להן לזביז טמאין שולי קערה ושולי האסקוטלא של זכוכית שהתקינן לתשמיש טהורין קירטמן או שפן בשופין טמאין.

(ב) ספקלריה טהורה תמחוי שעשאו ספקלריה טמא אם מתחילה עשאו לשם ספקלריה טהור תרווד שהוא נותנו על השולחן אם מקבל כל שהוא טמא ואם לאו רבי עקיבה מטמא רבי יוחנן בן נורי מטהר.

(ג) כוס שנפגם רובו טהור נפגם בו שליש ברובו טהור רבי שמעון אומר אם מפזר הוא את רוב המים טהור ניקב ועשאו בין בבעץ ובין בזפת טהור רבי יוסי אומר בבעץ טמא ובזפת טהור.

(ד) צלוחית קטנה שניטל פיה טמאה וגדולה שניטל פיה טהורה של פלייטון שניטל פיה טהורה מפני שהיא סורחת את היד לגינין גדולים שניטל פיהן טמאין מפני שהוא מתקינן לכבשים והאפרכס של זכוכית טהורה אמר רבי יוסי אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרה.

הדף הראשי של משנה כלים ל