משנה כלים כח רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) שלש על שלש שנתנה בכדור או שעשאה כדור בפני עצמה טהורה אבל שלשה על שלשה שנתנו בכדור טמא עשאו כדור בפני עצמו טהור מפני שהתפר ממעטו.

(ב) פחות משלשה על שלשה שהתקינו לפקק בו את המרחץ לנער בו את הקדירה לקנח בו את הריחיים בין מן המוכן בין שאינו מן המוכן טמא דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר בין מן המוכן בין שאינו מן המוכן טהור רבי עקיבה אומר מן המוכן טמא ושאינו מן המוכן טהור.

(ג) העושה אספלונית בין בבגד בין בעור טהורה מלוגמה בבגד טהורה ובעור טמאה רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בבגד טמאה מפני שהיא ננערת.

(ד) מטפחות הספרים בין מצויירות בין שאינן מצויירות טמאות כדברי בית שמאי בית הלל אומרין מצויירות טהורות ושאינן מצויירות טמאות רבן גמליאל אומר אלו ואלו טהורות.

(ה) כפח שהוא טמא מדרס ונתנו על הספר טהור מן המדרס אבל טמא טמא מת חמת שעשאה שטיח ושטיח שעשאו חמת טהור חמת שעשאה תורמל ותורמל שעשאו חמת כר שעשאו סדין וסדין שעשאו כר כסת שעשאה מטפחת ומטפחת שעשאה כסת טמא זה הכלל כל ששינהו לשמו טמא לשם אחר טהור.

(ו) מטלית שטליה על הקופה מטמא אחד ופוסלת אחד הפרישה מן הקופה הקופה מטמא אחד ופוסלת אחד והמטלית טהורה טליה על הבגד מטמא שנים ופוסלת אחד הפרישה מן הבגד הבגד מטמא אחד ופוסל אחד והמטלית מטמא שנים ופוסלת אחד וכן הטולה על השק או על העור דברי רבי מאיר ורבי שמעון מטהר רבי יוסי אומר על העור טהור ועל השק טמא מפני שהוא אריג.

(ז) שלש על שלש שאמרו חוץ מן המלל דברי רבי שמעון וחכמים אומרין שלש על שלש מכוונות טליה על הבגד מרוח אחת אינו חיבור משתי רוחות זו כנגד זו חיבור עשאה כמין גם רבי עקיבה מטמא וחכמים מטהרין אמר רבי יהודה במה דברים אמורים בטלית אבל בחלוק מלמעלן חיבור מלמטן אינו חיבור.

(ח) בגדי עניים אף על פי שאין בהן שלש על שלש הרי אלו טמאים מדרס טלית שהתחיל בה לקורעה כיון שנקרע בה רובה אינה חיבור העבים והרכים אין בהן משום שלש על שלש.

(ט) כסת הסבלים טמאה מדרס ומשמרת של יין אין בה משום מושב סבכה של זקנה טמאה משום מושב חלוק של יוצאת החוץ העשוי כסבכה טהור העושה בגד מן החרם טהור ומן הזוטו טמא רבי אליעזר בן יעקוב אומר אף העושה בגד מן החרם וקיפלו טמא.

(י) סבכה שהתחיל בה מפיה טהורה עד שיגמור את קורקורתה התחיל בה מקורקורתה טהורה עד שיגמור את פיה שביס שלה טמא בפני עצמו החוטין שלה טמאין משום חיבור סבכה שנקרעה אם אינה מקבלת את רוב השער טהורה.

הדף הראשי של משנה כלים כח