משנה כלים יא רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) כלי מתכות פשוטיהן ומקבליהן טמאין נשברו טהרו חזר ועשה מהן כלים חזרו לטומאתן הישנה רבן שמעון בן גמליאל אומר לא לכל טומאה אלא טומאת נפש.

(ב) כל כלי מתכות שיש לו שם בפני עצמו טמא חוץ מן הדלת ומן הנגר ומן המנעול והפותה שתחת הציר והציר והקורה והצינור שנעשו לקרקע.

(ג) העושה כלים מן העשת ומן החררה ומן הסובב של גלגל ומן הטסין ומן הציפויין ומכני הכלים ומהוגני הכלים ומאוזני הכלים מן השחולת ומן הגרודת טהורין רבי יוחנן בן נורי אומר אף מן הקצוצת משברי כלים ומן הגרוטי ומן המסמרות שידוע שנעשו מכלים טמאין מן המסמרות בית שמאי מטמאין ובית הלל מטהרין.

(ד) ברזל טמא שבללו עם ברזל טהור אם רוב מן הטמא טמא ואם רוב מן הטהור טהור מחצה למחצה טמא וכן מן החלמה ומן הגללים קלוסטרה טמאה ומצופה טהורה הפין והפורנה טמאין קלוסטרה רבי יהושע אומר שומטה מפתח זה ותולה בחברו בשבת רבי טרפון אומר הרי היא לו ככל הכלים ומיטלטלת בחצר.

(ה) עקרב של פרומביה טמאה ולחיים טהורים רבי אליעזר מטמא בלחיים וחכמים אומרין אין טמא אלא עקרב ובשעת חיבורן הכל טמא.

(ו) פיקה של מתכת רבי עקיבה מטמא וחכמים מטהרין ומצופה טהורה הכוש והעימה והמקל וסימפוניה וחליל של מתכת טמאין ומצופין טהורים סימפוניה אם יש בה בית קיבול כנפיים בין כך ובין כך טמאה.

(ז) קרן עגולה טמאה ופשוטה טהורה אם הייתה מצופית שלה של מתכת טמאה הקב שלה רבי טרפון מטמא וחכמים מטהרין ובשעת חיבורן הכל טמא כיוצא בו קני מנורה טהורין הפרח והבסיס טמאין ובשעת חיבורן הכל טמא.

(ח) קסדה טמאה ולחיים טהורין אם יש בהן בית קיבול מים טמאין כל כלי המלחמה טמאין הכידון והניקון והמגפיים והשרין טמאין כל תכשיטי אישה טמאין עיר של זהב קטליות נזמים וטבעות טבעת בין שיש עליה חותם ובין שאין עליה חותם ונזמי האף קטלה שחוליות שלה של מתכת בחוט של פשתן או של צמר נפסק החוט החוליות טמאות שכל אחת ואחת כלי בפני עצמו חוט של מתכת והחוליות של אבנים טובות ושל מרגלייות ושל זכוכית נשתברו החוליות והחוט בפני עצמו קיים טמא שירי קטלה כמלוא צוואר קטנה רבי אליעזר אומר אפילו טבעת אחת טמאה שכן תולין בצוואר.

(ט) נזם שהוא עשוי כקדירה מלמטן וכעדשה מלמעלן ונפרק כקדירה טמא משום כלי קיבול וכעדשה טמא בפני עצמו צנירה טהורה העשוי כמין אשכל ונפרק טהור.

הדף הראשי של משנה כלים יא