משנה בכורות א רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) הלוקח עובר חמורו של נוכרי והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי והמשתתף עימו והמקבל ממנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורה שנאמר בישראל (במדבר ג יג) אבל לא באחרים הכהנים והלויים פטורין מקל וחומר אם פטרו את של ישראל במדבר דין הוא שיפטרו את עצמן.

(ב) פרה שילדה כמין חמור וחמור שילדה כמין סוס פטור מן הבכורה שנאמר ופטר חמור (שמות לד כ) ופטר חמור (שמות יג יג) שני פעמים עד שיהא היולד חמור והנולד חמור ומה הן באכילה בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה מותר באכילה וטמאה שילדה כמין בהמה טהורה אסור באכילה שהיוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור דג טמא שבלע דג טהור מותר באכילה ודג טהור שבלע דג טמא אסור באכילה לפי שאינו גידוליו.

(ג) חמורו שלא ביכרה וילדה שני זכרים נותן טלה לכוהן זכר ונקבה מפריש טלה אחד לעצמו שתי חמוריו שלא ביכרו וילדו שני זכרים נותן שני טלאים לכוהן זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה נותן טלה אחד לכוהן שתי נקבות וזכר או שני זכרים ושתי נקבות אין כאן לכוהן כלום.

(ד) אחת ביכרה ואחת שלא ביכרה וילדו שני זכרים נותן טלה אחד לכוהן זכר ונקבה מפריש טלה אחד לעצמו פטר חמור נפדה בשה מן הכבשים ומן העיזים זכר ונקבה גדול וקטן תמים ובעל מום פודה בו ופעמים הרבה נכנס לדיר להתעשר ואם מת נהנין בו.

(ה) אין פודין לא בעגל ולא בחיה ולא בשחוטה ולא בטריפה ולא בכלאים ולא בכוי רבי אלעזר מתיר בכלאים מפני שהוא שה ואוסר בכוי מפני שהוא ספק נתנו לכוהן אין הכוהן רשאי לקיימו עד שיפריש שה תחתיו.

(ו) המפריש פדיון פטר חמור ומת רבי אליעזר אומר חייב באחריותו כחמש סלעים של בן וחכמים אומרין אין חייב באחריותו כפדיון מעשר שני העיד רבי יהושע ורבי צדוק על פדיון פטר חמור שמת שאין כאן לכוהן כלום מת פטר חמור רבי אליעזר אומר ייקבר ומותר בהניתו של טלה וחכמים אומרין אינו צריך להיקבר והטלה לכוהן.

(ז) לא רצה לפדותו עורפו בקופיס מאחוריו וקוברו מצות פדייה קודמת למצות עריפה שנאמר אם לא תפדה וערפתו (שמות יג יג שמות לד כ) מצות יעידה קודמת למצות פדייה שנאמר אשר לו יעדה והפדה (שמות כא ח) מצות ייבום קודמת למצות חליצה בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוה ועכשיו שאין מתכוונין לשם מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות ייבום מצות גאולה באדון הוא קודם לכל אדם שנאמר אם לא ייגאל ונמכר בערכך (ויקרא כז כז).

הדף הראשי של משנה בכורות א