משנה אהלות טו רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) סגוס עבה וכופת עבה אין מביאין את הטומאה עד שיהו גבוהין מן הארץ פותח טפח קפילין זו על גבי זו אינן מביאין את הטומאה עד שתהא העליונה גבוהה מן הארץ פותח טפח טבליות של עץ זו על גבי זו אינן מביאות את הטומאה עד שתהא העליונה גבוהה מן הארץ פותח טפח ואם היו של שיש טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת.

(ב) טבליות של עץ שהן נוגעות זו בזו בקרנותיהן והן גבוהות מן הארץ פותח טפח טומאה תחת אחת מהן הנוגע בשניה טמא טומאת שבעה כלים שתחת הראשונה טמאין ושתחת השניה טהורין השולחן אינו מביא את הטומאה עד שיהא בו ריבוע בפותח טפח.

(ג) חביות שהן יושבות על שוליהן או מוטות על צידיהן באוויר והן נוגעות זו בזו בפותח טפח טומאה תחת אחת מהן טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת במה דברים אמורים בטהורות אבל אם היו טמאות או גבוהות מן הארץ פותח טפח טומאה תחת אחת מהן תחת כלן טמא.

(ד) בית שחצצו בנסרים או ביריעות מן הצדדין או מן הקורות טומאה בבית כלים שבחצץ טהורין טומאה בחצץ כלים שבבית טמאין כלים שבחצץ אם יש שם פותח טפח טמאין ואם לאו טהורין.

(ה) חצצו מארצו טומאה בחצץ כלים שבבית טמאין טומאה בבית כלים שבחצץ אם יש במקומן טפח על טפח על רום טפח טהורין ואם לאו טמאין שארצו של בית כמוהו עד התהום.

(ו) בית שהוא מלא תבן ואין בינו לבין הקורות פותח טפח טומאה בפנים כלים שכנגד היציאה טמאין טומאה בחוץ כלים שבפנים אם יש במקומן טפח על טפח על רום טפח טהורין ואם לאו טמאין אם יש בין תבן לקורות פותח טפח בין כך ובין כך טמאין.

(ז) בית שמילאהו עפר או צרורות ביטלו וכן כרי של תבואה או גל של צרורות אפילו כגלו של עכן אפילו טומאה בצד הכלים טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת.

(ח) חצר הקבר העומד בתוכה טהור עד שיהא בה ארבע אמות כדברי בית שמאי ובית הלל אומרין ארבעה טפחים קורה שעשאה גולל לקבר בין עומדת בין מוטה על צידה אין טמא אלא כנגד הפתח עשה ראשה גולל לקבר אין טמא אלא עד ארבעה טפחים בזמן שהוא עתיד לגוד רבי יהודה אומר כלה חיבור.

(ט) חבית שהיא מלאה משקין טהורין ומוקפת צמיד פתיל ועשאה גולל לקבר הנוגע בה טמא טומאת שבעה והחבית והמשקין טהורין בהמה שעשאה גולל לקבר הנוגע בה טמא טומאת שבעה רבי מאיר אומר כל שיש בו רוח חיים אינו מטמא משום גולל.

(י) הנוגע במת ונוגע בכלים מאהיל על המת ונוגע בכלים טמאין מאהיל על המת ומאהיל על הכלים הנוגע במת ומאהיל על הכלים טהורין אם יש בידו פותח טפח טמאין שני בתים ובהן כשני חציי זיתים ופשט את שתי ידיו להן אם יש בידו פותח טפח מביא את הטומאה ואם לאו אינו מביא את הטומאה.

הדף הראשי של משנה אהלות טו