מצודות על תהלים צא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · צא · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בצל וגו'" - אתה המתלונן וגו' וכפל הדבר במ"ש

"יושב וגו'" - אמר בל' קריאה אל מול היושב אתה היושב בסתר עליון ר"ל המתבודד בעבודת ה' ובעיון סתרי תורתו

מצודת ציון

"יתלונן" - ענין התמדה וכן צדק ילין בה (ישעיהו א)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אומר לה'" - אומר אני לך בעבור ה' אשר הוא מחסי וגו'

מצודת ציון

"ומצודתי" - ענין מבצר חזק

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי הוא יצילך" - אשר הוא יצילך מפח הלוכד ומדבר המשבר

מצודת ציון

"מפח" - מרשת

"יקוש" - מלשון מוקש

"הוות" - ענין שברון כמו הוה על הוה (יחזקאל ז)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"באברתו" - בכנפיו יסוכך ויגן עליך

"אמתו" - אמיתת הבטחתו היא כצנה וסוחרה

מצודת ציון

"באברתו" - בכנפיו

"צנה" - דומה הוא למגן

"וסחרה" - לבוש מברזל מסבבת הגוף סחור סחור

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מחץ" - מהשד המעופף ביום כחץ

"לא תירא" - על כי יסוך עליך לא תירא מפחד השדים השולטים בלילה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מקטב" - מן המזיק קטב השודד נפשות בעת צהרים

"מדבר" - מן המזיק דבר ההולך באופל

מצודת ציון

"באפל" - בחשך

"מקטב" - נקרא כן מענין כריתה כמו אהי קטבך שאול (הושע יג)

"ישוד" - מלשון שדידה וגזלה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יפול" - אף אם בעת הדבר יפלו אנשים רבים מצדך ומימינך ומכל מקום אליך לא יגש הדבר ההוא ולא יזיק לך

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"רק וגו'" - מיתת האנשים תביט רק בעיניך ותראה תשלומין הרשעים הנופלים אבל לא יגעו בך לרע

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי אתה" - כאשר תאמר אתה ה' מחסי ועל אל עליון תשים מעונך ר"ל תבטח בו כאדם הבוטח במדורו לחסות בו מזרם וממטר

מצודת ציון

"מעונך" - מלשון מעון ומדור

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונגע וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"לא תאונה" - אז לא תזדמן לך רעה

מצודת ציון

"תאונה" - ענין הזדמנות כמו והאלהים אנה לידו (שמות כא)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"לך" - עליך

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על כפים" - המלאכים ההם ישאו אותך על כף ידם ולא יעזבוך ללכת בארץ ברגליך כי פן תכה רגליך באבן המוטל בארץ והוא משל על גודל השמירה וההשגחה

מצודת ציון

"תגוף" - ענין הכאה כמו ונגפו אשה הרה (שם)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תדרוך" - תרמוס עליהם ברגליך ולא יזיקו אותך

מצודת ציון

"שחל" - שם משמות האריה

"ופתן" - מין נחש

"כפיר" - ארי בחור

"ותנין" - מין נחש

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי בי חשק" - כה יאמר ה' הואיל וחשק בי לכן אצילהו מן החיות הממיתים

"כי ידע שמי" - הואיל והוא יודע ומכיר שמי להיות חרד מפני

מצודת ציון

"אשגבהו" - ענין התחזקות

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אחלצהו" - אוציא אותו מן הצרה ועוד ארבה כבודו

"עמו אנכי בצרה" - בעת בוא צרה בעולם אהיה עמו להצילו ממנה

"יקראני" - לכן כאשר יקרא אלי אענה אותו

מצודת ציון

"אחלצהו" - ענין הוצאה ושליפה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואראהו" - בעיניו יראה בימיו תשועת ה'

"אשביעהו" - יהיה שבע מהם לגודל הריבוי