לדלג לתוכן

מצודות על תהלים פט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חסדי ה'" - החסד שעשה ה' עמנו אשירה לעולם ולכל דור אודיע בפי מה שהאמתת את דבריך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמים" - כימי עמידת השמים תהיה נכון אמונתך

"כי אמרתי" - כי אומר אני חסד אל יהיה בנוי ומתוקן עד עולם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כרתי" - ר"ל וזהו החסד שאמר כרתי ברית לבחירי וחוזר ומפרש נשבעתי לדוד עבדי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אכין זרעך" - להיות נכונים למלוכה

"כסאך סלה" - כסא המלכות הנתון לך לרשת לזרעך יהיה עד עולם כי אף שתבוטל בימי הגולה הנה תשוב בימי המשיח ולא תופסק עוד

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויודו" - אז צבא השמים יודו על הפלאים שתעשה בימי המשיח ואף אמונת הבטחתך יסופר בקהל קדושים המה בני ישראל

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יערך" - מלשון ערך ושווי

"אלים" - חזקים כמו אל גוים (יחזקאל לא)ור"ל מלאכי מעלה 

מצודת דוד

"ידמה וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"יערוך לה'" - יערוך עצמו להיות דומה לה' להבטיח ולקיים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נערץ" - ענין חוזק כמו כגבור עריץ (ירמיהו ב)

"בסוד" - ענין חבורה ואסיפה כמו ועל סוד בחורים (שם ו) 

מצודת דוד

"על כל סביביו" - הם המלאכים המסבבים כסא כבודו

"אל נערץ" - כי הוא אל אמיץ בחבורת עדת קדושים רבה וגדולה הם מלאכי מעלה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חסין" - ענין חוזק כמו וחסון הוא כאלונים (עמוס ב

מצודת דוד

"ואמונתך" - האמונה היא מעולם סביבותיך ולא תתפרד ממך

"חסין יה" - אתה ה' החזק מאוד

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תשבחם" - תשקיעם ותשפילם כמו משביח שאון ימים (לעיל סה) 

מצודת דוד

"בגאות הים" - בחוזק הים וגאונו

"בשוא" - בהתרומם גליו אתה תשקיעם ותשפילם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"דכאת" - ענין כתיתה ושבירה 

מצודת דוד

"כחלל רהב" - כמו החלל המדוכא כן דכאת רהב והם מצרים הקרוים רהב

"פזרת אויביך" - הם מלכי כנען

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומלואה" - הבריות הממלאים את העולם

"לך שמים" - שלך השמים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תבור וחרמון" - שמות הרים גבוהים 

מצודת דוד

"בשמך ירננו" - ר"ל פלאי גבהם יעוררו הבריות לרנן בפלאי שמך

"וימין" - הוא דרום כי מזרח נקרא קדם והעומד קדמת פניו לקדם מול השמש ימינו א"כ לדרום ומערב קרוי אחור כי אז אחוריו למערב

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תרום ימינך" - להיות עליון על כל

"זרוע עם גבורה" - ר"ל זרועך הנטויה על כל ובכולם תעשה גבורות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יקדמו פניך" - יקדימו לבוא לפניך להנהיג בהם את בני העולם

"מכון" - הכנת כסאך היא בצדק ובמשפט לא לפי כח הזרוע

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תרועה" - ענין התחברות וריעות וכן ותרועת מלך בו (במדבר כג

מצודת דוד

"יודעי תרועה" - היודעים להתחבר ולהדבק במקום

"באור פניך" - המה ילכו באור התשועה הבאה מלפניך

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יגילון" - מלשון גילה ושמחה 

מצודת דוד

"בשמך" - בתשועת שמך יגילון כל הימים

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תפארת" - אתה הוא המפאר חזקם ובעת תמלא רצון תרום קרן ממשלתנו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לה' וגו'" - כאשר היה מגננו לה' אז תרומם קרן ר"ל כאשר יהיו המלכים המגינים על עמם יראי ה' אז משלו ממשל רב

"ולקדוש וגו'" - כפל הדבר במ"ש

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בחזון" - במראה נבואה

"הרימותי" - מלשון הרמה והתנשאות 

מצודת דוד

"בחור" - הנבחר שבכולן הרימותי מתוך העם להמליכו

"אז" - בעת המלכת אותם דברת בחזון לחסידך הוא שמואל הנביא

"שויתי" - ר"ל נתתי לדוד כח וממשלה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מצאתי" - אותו מצאתי בבני ישי ומשחתיו על ידך

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תאמצנו" - מלשון אומץ וכח 

מצודת דוד

"תאמצנו" - להתגבר עוד על שונאיו

"תכון עמו" - תהיה נכונה עמו לעזרה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ישיא" - ענין הלואה כמו כי תשה ברעך (דברים כד)

"יעננו" - לשון ענוי 

מצודת דוד

"לא ישיא" - לא יהיה לו כנושה לקחת עשרו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וכתותי" - ענין רציצה ושבירה

"אגוף" - מלשון מגפה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עמו" - יהיו תמיד עמו

"ובשמי" - בעזר שמי

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ידו" - ממשלתו יהיה בהולכי ימים ונהרות למרחקי ארץ

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וצור" - ענין חוזק 

מצודת דוד

"אבי אתה" - ר"ל כל בטחונו יהיה עלי כבטחון הבן על האב

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עליון וגו'" - כפל הדבר במ"ש לתוספת ביאור

"בכור אתנהו" - להיות גדול על כל מלכי האדמה כמו הבכור על שאר הבנים

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובריתי" - הברית שכרתי לו תהיה נאמנת ומקויימת

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכסאו" - כסא זרעו

"ושמתי וגו'" - שיהיו גם המה בממשלה ההיא

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם יעזבו" - אבל אם יעזבו בניו תורתי

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ופקדתי" - ענין חסרון כמו ויפקד מקום דוד (שמואל א כ)

"בשבט" - ר"ל מוסר פורעניות 

מצודת דוד

"ובנגעים" - אייסרם בנגעים גמול עוונם

"ופקדתי" - אז אחסר מהם המלוכה בעבור פורעניות גמול פשעם

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אפיר" - מלשון הפרה וביטול 

מצודת דוד

"וחסדי" - אבל לא אפיר חסדי מכל וכל לקחת ממנו המלוכה לעולם כי תשוב לזרעו בימי המשיח

"באמונתי" - במה שהבטחתיו באמונה

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא אחלל בריתי" - מכל וכל לכלות המלוכה מזרעו

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אכזב" - מלשון כזב ושקר 

מצודת דוד

"אם לדוד אכזב" - גזם ולא אמר והרי הוא כאילו אמר כך וכך יהיה אם אכזב לדוד ואמר לשון הנופל באדם וכן אם יבואון אל מנוחתי (לקמן צה) ורבים כמוהו

"אחת וגו'" - שבועה מיוחדת נשבעתי בקדושתי והיא תקום ולא תשתנה

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכסאו כשמש" - עד עולם כימי השמש יהיה כסאו נגדי להשגיח בו

"זרעו לעולם יהיה" - בממשלת המלוכה כי אם יופסק זמן מה תשוב עוד בימי המשיח

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועד בשחק" - והיא קבועה לו בשחק לעד נאמן עד עולם שתתמיד בו המלוכה עד עולם כימי הירח וכפל הדבר לחזק

"כירח" - כמו הירח כן זרעו יכון עד עולם על כסא המלוכה

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"התעברת" - מלשון עברה וזעם 

מצודת דוד

"התעברת" - נתמלאת עברה

"עם משיחך" - זה צדקיה שנמסר ביד נבוכדנצר על שמרה בדבר ה' בשבועה שנשבע בה'

"ואתה זנחת" - והנה בעבור העון עזבת אותו ומאסת בו כאשר אמרת ופקדתי בשבט פשעם

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נארת" - ענין הרחקה כמו נאר מקדשו (איכה ב)

"נזרו" - כתרו 

מצודת דוד

"נארתה" - הרחקת הברית שעם דוד וחללת נזרו להשליכו לארץ

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

{{מצודות

|דוד= "מחתה" - להיות מושבר והרוס

"פרצת וגו'" - וכל הרוצה בא בו ר"ל נתת אותו להפקר |ציון= "

"

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שסוהו" - ענין רמיסה כמו מי נתן למשיסה (ישעיהו מב

מצודת דוד

"כל עוברי דרך" - כדבר ההפקר אשר כל מוצאה רומסה ודורכה

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"השבת" - ענין בטול כמו שבת נוגש (ישעיהו יד)

"מטהרו" - ענין זוהר וזכות כמו וכעצם השמים לטוהר (שמות כד)

"מגרתה" - ענין הפלה כמו ויפול רוכבו אחור (בראשית מ"ט) תרגומו וימגר 

מצודת דוד

"השבת" - בטלת אותו מזוהר הצלחתו והפלת כסאו לארץ

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עלומיו" - נעוריו כמו בן מי זה העלם (שמואל א יז)

"העטית" - ענין עטוף ולבישה כמו ועל שפם יעטה (ויקרא יג

מצודת דוד

"ימי עלומיו" - ימי הנערות ר"ל ימיו הטובים הקצרת והעטפת עליו בושה לעולם ר"ל זה זמן רב

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תבער" - וכי תבער חמתך כהאש הזה השורף הכל

"עד מה" - אם אמנם עשית בדין מ"מ עד מתי נהיה בגולה וכי תסתיר פניך ממנו לנצח בתמיה

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חלד" - ענין זמן כמו האזינו כל יושבי חלד (לעיל מט)

"שוא" - על חנם וכן שוא שקד שומר (לקמן קכז) 

מצודת דוד

"על מה שוא" - למה בחנם בראת כל בני אדם אם ימות ולא יראה הישועה

"זכר אני" - בכל עת אני זוכר וחושב מה הוא הזמן שיש לי בזה העולם הלא הוא מעט ופן אמות ולא אראה הישועה

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי גבר יחיה" - מי הוא האדם אשר ישאר חי ולא יראה המיתה וימלט נפשו לעולם מן השאול

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"איה חסדיך" - ר"ל הואיל וכלנו עומדים למיתה איה הם חסדיך שהבטחת לנו בימים הראשונים אשר נשבעת לדוד באמונה להשיב המלוכה לזרעו ר"ל למה תאחר הגאולה זמן רב הלא אנו מתים יום יום ואיה החסד הלא לא נראה בימינו

פסוק נא

לפירוש "פסוק נא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כל רבים עמים" - כמו כל עמים רבים 

מצודת דוד

"שאתי" - מה שאני נושא בחיקי וסובל חרפת כל העמים הרבים

"חרפת וגו'" - החרפה שאנו סובלים מהעכו"ם

פסוק נב

לפירוש "פסוק נב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עקבות" - ענין התאחרות וכן לא יעקבם (איוב לז)ע"ש שהעקב הוא אחרית הרגל וסופו 

מצודת דוד

"אשר חרפו וגו'" - וחוזר ומפרש אשר חרפו התאחרות משיחך שמתאחר לבוא ואומרים שלא יבא לעולם

פסוק נג

לפירוש "פסוק נג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אמן ואמן" - ר"ל אמת הוא שהמקום הוא ברוך ומהולל וכפל הדבר לחוזק

"ברוך ה'" - כאומר עם כי אני מתרעם על איחור הגאולה מ"מ ברוך ה' לעולם