לדלג לתוכן

מצודות על שמואל א כז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אספה" - ענין כליון

"ונואש" - מלשון יאוש כמו (ישעיהו נז י)לא אמרתי נואש 

מצודת דוד

"לבקשני עוד" - כאשר בקשני עד הנה בכל גבול ישראל

"עתה אספה" - כי אחר שכרת כנף המעיל חשב שלא יוסיף עוד לרדוף אחריו כאשר בתחלה אבל אחר שראה שעם כל זה רודפו וחשש עוד כי פן בעבור שרואה טוב הצלחתו ישכיל עוד לבוא פתאום ויהיה נספה ביום אחד רצה לומר מבלי דעת טרם בואו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל אכיש" - אף שמבראשונה פחד ממנו והתהולל בידם ונמלט אבל כאשר בא ושש מאות איש עמו ואף נודע שנבאש בשאול השלים עמו אכיש לשבת אצלו ולהיות סר למשמעתו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעיר הממלכה עמך" - כי אהיה למשא לך כי יתייקרו המזונות בעבור אנשי

"ערי השדה" - מבלי חומה סביב כי חשב פן לא יאמין בו אכיש לתת לו עיר בצורה כי פן ישגב בחוזק העיר וימרוד בו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למלכי יהודה" - כי אכיש נתנה לדוד ולא החזירה לכל בני השבט

"ויתן לו וגו' את צקלג" - אף שבספר (יהושע טו לא) נאמר שהיתה מנחלת יהודה אולי לאחר זה לקחוה הפלשתים מידם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ימים" - שנה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויפשטו" - התפזרו כדרך הנלחמים

"בואך שורה" - עד אשר תבוא לשור וכאלו ידבר עם מי שמכיר המקום 

מצודת דוד

"כי הנה וגו'" - רצה לומר לפי שהיו מעולם מיושבי הארץ ההיא ולא באה עליהם מלחמה לטרדם ממנה לזה לא היו נשמרים ועשה בהם דוד כרצונו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אל" - ענינו לא

"פשטתם" - נתפזרתם להלחם ולשלול שלל

"נגב יהודה" - בדרומה של יהודה

"הירחמאלי" - שם משפחה מבני יהודה

"הקיני" - מבני חובב חותן משה שהיו מתחברים לישראל וגרו בנחלת יהודה 

מצודת דוד

"ויאמר דוד" - והיה דוד משיב כן פשטנו גם היום פעם אמר לו על נגב יהודה ופעם אמר לו על נגב הירחמאלי וגו' למען יחשוב שהבאיש בעמו

"ויאמר אכיש" - וכשהיה אכיש אומר לו וכי לא פשטתם היום ולא עשיתם מאומה מלחמה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משפטו" - מנהגו כמו (לעיל ב יג) ומשפט הכהנים 

מצודת דוד

"ואיש וגו'" - מאנשי הגשורי וגו'

"לאמר" - כי אמר פן יגידו לאמר שעליהם פושטים לא על בני עמו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הבאש הבאיש" - רצה לומר מאס בהם כבדבר הנבאש כמו (לעיל יג ד) נבאש ישראל בפלשתים 

מצודת דוד

"ויאמן" - חשב שהאמת עם דוד שהבאיש בעמו