מצודות על שמואל א י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על שמואל א · י · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלא" - באמת הדבר אשר משחך ה' על ידי

מצודת ציון

"פך" - שם כלי מה

"ויצוק" - ושפך

"וישקהו" - נשק לו

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והנה נטש" - כאומר הנה בהמצאם עזב דאגה קטנה ובא לו ע"י דאגה גדולה ואומר מה אעשה למצוא את בני

"עם קבורת רחל" - רצה לומר אשר הם עתה סמוך לקבורת רחל ואתה הולך והם באים ותמצאם בגבול בנימין בצלצח

"בלכתך" - לאמת בלבבו דבר המלוכה אמר לו אותות האחת היא שאמר לו בלכתך וגו'

מצודת ציון

"עם קבורת רחל" - סמוך לקבורתה

"נטש" - עזב

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בית אל" - זה שילה שעמד בה בית אלהים

"וחלפת" - והאות השני הוא כאשר תעבור משם והלאה וגו'

מצודת ציון

"וחלפת" - ענין העברה כמו (שיר השירים ב יא)חלף הלך לו

"נבל" - נאד

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נבל וגו'" - בכדי לשמחם להשרות הנבואה עליהם כי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה (שבת ל ב) וכן נאמר באלישע (מלכים-ב טו ג) והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'

"אחר כן" - והאות השלישי כאשר תבוא אל גבעת האלהים והיא קרית יערים שעמד הארון שם בגבעה כמו שכתוב למעלה (ז א)

מצודת ציון

"נציבי" - פקידי פלשתים מה שהציבו

"ופגעת" - ענין פגישה

"חבל" - סיעה כמו (תהלים קיט סא) חבלי רשעים

"נבל ותוף וגו'" - שמות מיני כלי זמר

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וצלחה" - תעבור עליך רוח ה' ותנבא עמם ותהיה נהפך לאיש אחר כי עתה אינך נביא

מצודת ציון

"וצלחה" - ועברה כמו (שמואל-ב יט יח) וצלחה הירדן

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עשה לך" - התקן לך כלי מלכות כפי יכולתך כי האלהים עמך ומלוך תמלוך

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וירדת לפני הגלגל" - הזהירו ואמר לו לאחר שתמלוך כאשר תרד הגלגל בעת המלחמה עם פלשתים והנה תרד שם קודם שארד אני ותמתין אז שבעת ימים עד בואי כי אני אעלה העולות לה' ושם אודיע לך את אשר תעשה בדבר המלוכה (ולפי שלא המתין כעס עליו ולא אמר לו גם אז)

מצודת ציון

"תוחל" - תמתין כמו (בראשית ח י)ויחל עוד

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לב אחר" - רצה לומר גודל לבב כאשר ראוי למלך

מצודת ציון

"כהפנותו" - כאשר פנה

"שכמו" - כתפו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מה זה היה" - רצה לומר מה זה הסיבה לבן קיש להתנבאות וכי אביו נביא להתנבאות גם הוא וכי גם שאול יהיה בין הנביאים ודומה להם וכי מאין באה לו הנבואה

מצודת ציון

"שלשום" - יום השלישי שלפני היום

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"היתה למשל" - בבוא אדם למעלה שלא הורגל בה אמרו עליו במשל הגם שאול בנביאים

"ומי אביהם" - רצה לומר מה תתמהו וכי מי אביהם של כל חבל הנביאים הלא גם אביהם של אלו לא נביאים היו

"משם" - מן הגבעה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויכל" - כלה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויאמר דוד שאול" - בבואו אל הבמה מצאו דודו ושאל להם אן הלכתם

"כי אין" - לא מצאנו אותם ובאנו אל שמואל לשאלו עליהם

מצודת ציון

"דוד" - אחי אביו

"אן" - אנה ובאה בחסרון הה"א

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל ה'" - במקום שנאספים רוב צבור שם השכינה שורה

"ויצעק" - אסף את העם

מצודת ציון

"ויזעק" - ענין אסיפה על כי באה בזעקת המאסף

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"הלוחצים" - הדוחקים

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולאלפיכם" - הם המשפחות החלוקות לאלפים

"לשבטיכם" - כל שבט לבד להטיל הגורל מי ימלוך

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וילכד" - רצה לומר עלה הגורל לבני בנימן ונלכד פתקו ביד המעלה מן הקלפי

"ויקרב" - רצה לומר הקריב שמות כל השבטים לפני האורים ותומים להטיל הגורל

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וילכד שאול" - אחר שהטילו הגורל על הגברים נלכד פתקו של שאול ביד המעלה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נחבא" - הסתיר עצמו בין כלי העם והיה להם מקום מיוחד להעמיד שם כלי תשמישם והיה שאול מטמין עצמו שם כי היה בורח מן השררה

"וישאלו עוד בה'" - אחר שבקשוהו הוסיפו לשאול עוד באורים ותומים האם בא לפה עוד איש מלבד הנמצאים שם והידועים

מצודת ציון

"הלום" - פה

"נחבא" - מלשון מחבואה ומסתור

"אל הכלים" - כמו בכלים וכן (שמות כה כא) ואל הארון תתן ומשפטו בהארון

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויריעו" - תרועת מלוכה

"הראיתם" - אם נותנים אתם לב לראות ולהתבונן בהמלך אשר בחר ה' כי אין כמוהו וגו' והגון הוא למלוכה

מצודת ציון

"הראיתם" - בה"א השאלה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לפני ה'" - לפני הארון

"את משפט המלוכה" - חק המלוכה הראוי על פי התורה והמצוה שיהא מוראו על העם ולא ימרו פיו

מצודת ציון

"משפט" - חק הראוי

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר נגע אלהים" - אשר נגע יראת אלהים בלבם לכבד את המלך אשר נמשח על פי הדבור

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויהי כמחריש" - עשה עצמו כחרש לא ישמע או כאלם לא יפתח פיו

"ולא הביאו לו מנחה" - כאשר הדרך להביא למלך ביום המלכו

"מה יושיענו זה" - על כי היות משפחתו הצעירה ומי אם כן יחזיק בידו

מצודת ציון

"ויבזהו" - מלשון בזיון

"כמחריש" - יאמר על חרשת האוזן ועל השתיקה