מצודות על שמואל א ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על שמואל א · ח · >>

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שופטים בבאר שבע" - הועמדו לשופטים וישבו בבאר שבע 

מצודת ציון

"משנהו" - השני לו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויטו" - הטו עצמן לחשוק בממון ובעבור זה לקחו שוחד והטו המשפט 

מצודת ציון

"הבצע" - חמדת הממון כמו (שמות יח כא)שונאי בצע

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתה זקנת" - ותש כחך לשפוט עוד

"ככל הגוים" - שמלכם שופטם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתפלל" - שיבוא אליו הדבור לדעת מה ישיב להם

"כאשר אמרו וגו' לשפטנו" - כי המשפט מסור הוא לשופטים לדון על פי התורה ולא למלך לדון על פי דעתו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא אותך מאסו" - רצה לומר ופן תאמר איך אזדקק עוד להם אם מאסו בי כי הנה לא אותך מאסו כי הלא לא עשו דבר בלתך אבל בי מאסו ולא חפצו במשפטי התורה

"לכל אשר וגו'" - ואף להיות המשפט מסור ביד המלך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ככל המעשים" - רצה לומר אין זה דבר חדש אצלם כי כמו כל המעשים וגו' ומאסו בי ובחרו בעבודה זרה כן המה עושים גם עתה במה שאמרו לך שימה לנו מלך לשפטנו למאס במשפט התורה ולבחור במשפט המלך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והגדת להם" - הנבא ואומר להם משפט המלך העולה על רוחו מה היא וידעו שהיא קשה להם

"אך כי העד" - אמור להם בהתראה שלא טוב להם שלא יהיה המלך נכנע למשפט התורה

"ועתה" - הואיל ולא בך מאסו הזדקק להם ושמע בקולם 

מצודת ציון

"העד תעיד" - ענין התראה על שם שדרך להתרות בפני עדים למען לא יכחש לאחר זמן כמו (בראשית מג ג) העד העיד בנו

"משפט" - רוצה לומר הנהגה ואם היא שלא כדין וכן (לעיל ב יג) ומשפט הכהנים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יקח ושם לו" - יקח אותם בחזקה וישימם במוליכי מרכבתו וברוכבי הסוסים ולרוץ רגלי לפני מרכבתו

"משפט המלך" - העולה על רוחו מבלי פנות אל משפט התורה 

מצודת ציון

"ורצו" - ענין מהירת ההליכה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולחרוש חרישו" - של המלך

"ולשום לו וגו'" - והנה רבים ימאסו לשום עליהם עול משא הנהגות העם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לרקחות" - לעשות מעשה הבשמים כמו (שמות ל כה) מעשה רוקח

"ולטבחות" - מבשלות כי הנה טובחות מה שמבשלות מן הבשר

"ולאופות" - מלשון אפיית הפת

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וזיתיכם" - פרדסי הזית

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יעשור" - יקח מהם המעשר 

מצודת ציון

"וזרעיכם" - מלשון זריעה

"לסריסיו" - לשריו ומשרתיו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועשה" - יעשה עמהם את הצריך לו למלאכתו 

מצודת ציון

"הטובים" - רצה לומר במראה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתם" - אף אתם עצמכם לא תהיו בני חורין מלעבוד עבודתו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וזעקתם" - בעבור קושי השעבוד מן המלכים תזעקו לה' ולא יענה אתכם כי כבר התרה בכם ועם כל זאת חפצתם במלך

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמרו לא" - רצה לומר לא נשמע אליך

"בקול שמואל" - אשר היה ממאס להם דבר המלך השופט לפי דעתו 

מצודת ציון

"וימאנו" - לא רצו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושפטנו" - רצה לומר עם העושק יבוא גם התועלת כי ישפוט בינינו וילחם מלחמותינו

"והיינו וגו'" - רצה לומר ואם נהיה נעשקים מן המלך נהיה אם כן ככל הגוים לא נופלים מהם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לכו איש לעירו" - אתם לכו עתה איש אל עירו ואנכי אעשה כדבריכם