מצודות על שמואל א ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על שמואל א · ז · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"קדשו" - הזמינו לשמור את הארון לבל יבוא מי לראותו ולכבד ולרבץ לפניו

"בגבעה" - אשר בגבעה והוא שם מקום בקרית יערים

מצודת ציון

"קדשו" - הזמינו כמו (ירמיהו ו ד)קדשו עליה מלחמה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מיום" - רצה לומר מהתחלת שבת הארון וכל הימים הרבים שהיו במספר עשרים שנה אשר ישב שם בכל הזמן ההוא נהו ויללו ישראל להתחרט על מעשיהם אשר לא טובים ושבו ללכת אחרי ה'

מצודת ציון

"שבת" - ענין עכבה

"וינהו" - מלשון נהי ויללה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לבדו" - בלא שתוף

"הסירו" - מכל וכל

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישפוט" - בדברים שבין אדם לחבירו

"וישאבו מים" - רצה לומר התעוררו לשאוב ולהזיל מי דמע ושפכו בתפלה לפני ה'

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעלו" - להלחם בם כי חשבו שנתקבצו ישראל לצאת למלחמה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל תחרש ממנו" - אל תשתוק מהדבר אשר היא טובה לנו והוא מזעוק אל ה' להושיענו

מצודת ציון

"תחרש" - תשתוק וכן (בראשית לד ה)והחריש יעקב

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויענהו ה'" - רצה לומר ראה שנתקבלה ברצון כי ירדה האש ושרפה את העולה והיה בטוח בתשועה

"טלה חלב" - רצה לומר עודו יונק החלב

מצודת ציון

"כליל" - מלשון כל רצה לומר העלה כל בשר העולה כמשפט האמור בה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וירעם ה'" - הביא עליהם רעם בקול גדול ויהם אותם ועל ידי זה נגפו לפני בוא ישראל למלחמה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד מתחת" - הכום בכל הדרך אשר רדפום עד בואם מתחת לבית כר

"ויצאו" - אחר זה יצאו מן המצפה ורדפו אחריהם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד הנה עזרנו ה'" - רצה לומר עד המקום הזה עזרנו ה' במה שהממם בקול רעם ולא שלטה בהם יד ישראל עדיין כי משם והלאה רדפו ישראל אחריהם ושלטה בהם ידם

"בין המצפה וגו'" - שם עמדו מערכות פלשתים

מצודת ציון

"ובין השן" - שן הסלע היה שם ונקרא המקום על שמו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותהי יד ה' בפלשתים" - כאשר הלכו ישראל ללחום עמו בגבולו

"ולא יספו" - בימים שהנהיג שמואל עד לא נזדקן לא הוסיפו לבוא בגבול ישראל

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויהי שלום" - כי בעוד משלו פלשתים בישראל נלחמו עמהם האמורי הנשארו בארץ ישראל אבל כאשר חזקה יד ישראל היה שלום ביניהם

"ואת גבולן" - הצילו גבול עצמן לבלי תת לפלשתים לבוא לרשת עוד מה מגבולן

"לישראל" - הערים ההם הוחזרו לישראל

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל ימי חייו" - מעת שהועמד לשפוט עד שמת ואף לאחר שמלך שאול שפט הוא

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והלך" - בכל שנה הלך מביתו וסבב לבית אל וגו' ושם שפטם

מצודת ציון

"מדי" - מתי רצה לומר בכל שנה ושנה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ושם שפט וגו'" - הבאים ממרחק

"ותשובתו" - אחר סבובו שב לרמה כי שם היה ביתו