מצודות על שופטים יב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על שופטים · יב · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נשרף עליך" - רצה לומר בשעה שאתה בו ואז תשרף גם אתה

"צפונה" - אל מקום יפתח

"איש אפרים" - קרא כל השבט בלשון יחיד 

מצודת ציון

"ויצעק" - ענין אסיפה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"איש ריב" - פעמים רבות הייתי אני ועמי בעלי מריבה עם בני עמון ומאז צעקתי אליכם להושיע לי ולא שמעתם אלי (ויתכן שהיה זה עודו יושב בארץ טוב)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתנם ה' בידי" - רצה לומר הואיל וה' נתנם בידי למה אם כן תלחמו בי היום כי אם הייתי מנוצח היה הדין עמכם בצד מה כי אז יכלתם לומר אילו קראת לנו בזה הפעם אחר שהעמידוך ראש בגלעד היינו הולכים גם אנו ברוב עם והיינו מנצחים אבל עתה על מה זה תתרעמו

"ואשימה נפשי בכפי" - רצה לומר כמו המחזיק דבר מה בכפו הנה בקל יפול כאשר יפתח כמו כן סכנתי את נפשי ואעברה במלחמה עם כי היה נוח הדבר שאפול בידם כי במתי מעט ירדתי במלחמה

"ואראה" - וכאשר ראיתי כי אינך מושיע לי בשום פעם ואמרתי מה לי לזעוק עוד

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אמרו וגו'" - רצה לומר מה שהגלעדים הרבו להכות בבני אפרים בשטף אף היה על כי בני אפרים בזו אותם ואמרו להם פליטי אפרים וגו' רצה לומר כערך הפחותים שבבני אפרים כן אתם בני גלעד נחשבים בתוך בני אפרים ובתוך בני מנשה ואפילו המכובדים שבכם נחשבים בעיני כל בני יוסף כהפחותים שבבני אפרים 

מצודת ציון

"פליטי" - ענין שיור כמו (יהושע ח כב)שריד ופליט ורצונו לומר פחותים ובזוים שאינם אלא שיריים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמר לא" - וכאשר אמר לא

"האפרתי אתה" - אם מבני אפרים אתה

"פליטי אפרים" - בני אפרים הנשארים מן החרב או רצה לומר הפחותים כי החשובים היו ידועים וניכרים ולא היו צריכים לשאול אם הוא אפרתי

"כי יאמרו" - כאשר אמרו אעבור הירדן

"מעברות" - רצה לומר העמידו שומרים במקום מעבר הירדן אשר יעברו בו בני אפרים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמר סבלת" - וכאשר אמר סבולת כדרך האפרתים שאומרים במקום השי"ן סמ"ך

"ולא יכין" - ולא היה יכול לכוון לדבר כהוגן וכראוי אז אחזו אותו וישחטוהו

"אמר נא" - רצה לומר אז היו מבחינים לדעת אם הוא אפרתי או לא ואמרו לו אמור אעבור שבולת המים 

מצודת ציון

"שבולת" - כן יקרא מרוצת המים כמו (תהלים סט ג) ושבולת שטפתני

"יכין" - רצה לומר לכוין והוא מלשון הכנה וכן (דברים יג טו) אמת נכון הדבר

"כן" - רצה לומר כמו שהוא ראוי ודוגמתו (במדבר כז ז) כן בנות צלפחד דוברות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בערי גלעד" - באחד מערי גלעד או שחלקו עצמותיו וקברו בכל עיר ועיר לזכרון שהציל את כולם מיד בני עמון

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אבצן" - אמרו רבותינו זכרונם לברכה (בבא בתרא צא א) שהוא בועז

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הביא לבניו" - להנשא להם (וספר מגודל הצלחתו שהשיא בחייו כל בניו עם כי רבו)

"שלח החוצה" - רצה לומר השיאן לאנשים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רכבים וגו'" - ודבר חשיבות הוא זה 

מצודת ציון

"עירים" - כן יקראו החמורים בעודם קטנים