מצודות על ישעיהו ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על ישעיהו · ד · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אסוף" - כנוס החרפה מאתנו שלא יאנסו אותנו חיל נ"נ

"לאמר" - וכה תאמרנה אל תחוס לדאוג על צורך הספוק והמזון כי נאכל לחמנו ונלבש שמלתנו ואין לנו עליך כלום רק יקרא שמך עלינו לומר שאתה בעל שלנו ואנו נשואות לך

"והחזיקו" - ארז"ל נ"נ גזר על עמו שלא יאנסו הנשואות לאיש ועל שיתרבו האלמנות יחזיקו שבע נשים באיש אחד להנשא לו 

מצודת ציון

"והחזיקו" - ענין אחיזה

"אסוף" - הכנס כמו ואין איש מאסף (שופטים יט)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפלטת ישראל" - להנשארים שחסו במקום ועמדו באמונתם

"ופרי הארץ" - גם זה על המשיח יאמר

"ביום ההוא" - ר"ל אחר שיתמרק עון ישראל בקושי ובמרבית היסורים אז תהיה גאולה שלמה ויהיה צמח ה' להדר ולכבוד והוא משיח בן דוד הנקרא צמח כמש"ה והקימותי לדוד צמח צדיק (ירמיהו כג

מצודת ציון

"לצבי" - להדר ויופי כמו וצבי עדיו (יחזקאל ז)

"לגאון" - לממשל רב וכן לפני שבר גאון (משלי טז)

"לפליטת" - לשארית

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנשאר בציון" - הנשאר מישראל ישב בציון והנותר מהם ישכון בירושלים וכפל הדבר במ"ש

"יאמר לו" - על כל הנשאר יאמר עליו שהוא קדוש

"כל הכתוב" - כל מי שכתוב בספר להיות חי בעולם הנצחי ישכון בירושלים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וברוח בער" - ביסורין יבער החטאים מן העולם

"ברוח משפט" - בחוזק משפט יסורין ור"ל כמו הרוח הזה מייבש את הלחלוחית כן ימרקו היסורין לחלוחית העון

"דמי ירושלים" - דם הנקי הנשפך בה

"אם רחץ ה'" - ר"ל הדבר הזה יהיה כאשר ירחץ ה' את צואת וגו' ר"ל כשיסיר מהם לכלוכי העון 

מצודת ציון

"אם" - ענינו כמו כאשר וכן ואם יהיה היובל (במדבר לו)

"צואת" - מלשון צואה ויאמר על עבירות מגונות

"ידיח" - מלשון הדחה ושטיפה

"בער" - ענין הפנוי מן העולם כמו הנני מבעיר אחרי בעשא (מלכים א' י"ו)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי על כל וגו'" - מלבד הכבוד שיהיה להם אז יהיו כל אלה לחופף עליהם להגן מן האומות

"ועשן וגו' לילה" - כל אלה ישכנו עליהם בלילה

"ונגה אש להבה" - הארת להבת אש

"ועל מקראיה" - על האנשים הקרואים לבוא בהמה

"וברא וגו'" - אז יברא ה' ענן חדש להיות שוכן ביום על כל מקומות המוכן לשבת אשר המה בהר ציון 

מצודת ציון

"מכון" - מלשון הכנה

"מקראיה" - הקרואים ומזומנים לבוא בה

"ונוגה" - הארה וזריחה

"חופה" - ענין מכסה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וסוכה תהיה" - הענן הזה יהיה לסוכך עליהם להיות לצל ביום להציל מחורב ושרב השמש

"מזרם" - משטיפת המים והוא דרך משל לומר שיגין עליהם לבל תשיגם יד האויב 

מצודת ציון

"מחורב" - ענין יובש כמו ונתתי יאורים חרבה (יחזקאל ל)ור"ל משרב וחום המביא היובש

"מזרם" - ענין שטיפת ומרוצת המים