מצודות על ירמיהו יט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על ירמיהו · יט · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בקבק" - צלוחית מן יוצר חרס

"ומזקני וגו'" - מוסב על הלוך ור"ל הלוך אתה וגם מזקני העם וגו' ילכו עמך

מצודת ציון

"בקבק" - כן שם הכלי שפיה צר על כי בעת ישפך ממנה נשמע כעין קול בקבק וכן ובקבק דבש (מלכים א' יד)

"יוצר חרש" - אומן חרס

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שער החרסית" - הוא שער האשפות הנזכר (בנחמיה ג) ששם זורקים חרסים הנשברים

"אשר אדבר אליך" - הוא האמור במקרא שלאחריו

"אשר פתח" - אשר מול פתח

מצודת ציון

"גי בן הנם" - כן שם המקום

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל שומעה" - כל השומע הרעה ההיא ירעשו אזניו תנועת הרעד

מצודת ציון

"תצלנה" - ענין תנועת הרעש וכן לקול צללו שפתי (חבקוק ג)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"דם נקים" - דמי הילדים שהקריבו לפני העכו"ם

"המה וגו'" - מוסב על ויקטרו בו לומר שגם המה קטרו גם אבותיהם וגו'

"ויקטרו בו" - אבל קטרו בו לאלהים אחרים

"יען" - בעבור אשר עזבו אותי

"וינכרו" - עשו את המקום הזה נכרי וזר ממני ר"ל לא הקריבו שם לפני כאלו לא היתה ארצי

מצודת ציון

"וינכרו" - מלשון נכר וזרות

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא עלתה וגו'" - לשאול דבר כזאת

"ולא דברתי" - אפילו דבור בעלמא מבלי צווי ואזהרה

"עולות לבעל" - להיות לעולות לבעל

"אשר לא צויתי" - אפילו לפני לא צויתי להקריב בנים ובנות

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גיא ההרגה" - כי יפלו שם הרוגים רבים

"בן הנם" - הגיא שעמד בו בית הבמות קראו בן הנם ע"ש נהימת הבן הנשרף

"ולא יקרא" - אז לא יקרא

"התופת" - בית הבמות קראו תופת לפי שהיו מקישים שם בתופים לבל ישמע האב בנהימת הבן כשהוא נשרף ויכמרו רחמיו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מאכל וגו'" - כי לא יקברו

"ובקותי" - ארוקן עצתם ר"ל לא ימצאו עצה להנצל

מצודת ציון

"ובקותי" - ענין ריקות כמו הבוק תבוק הארץ (ישעיהו כד)והוא לשון נופל על לשון בקבוק

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לשמה" - לתמהון ולהיות שורקין עליה

מצודת ציון

"לשמה" - לתמהון

"ולשרקה" - ענין השמעות קול בקבוץ השפתים ודרכו לעשותו כשרואים דבר חשוב שנחרב

"ישום" - יתמה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"במצור" - בסבת המצור יהיו חסרים ממאכל ויאכלו בשר בניהם וגו'

מצודת ציון

"במצור" - ענין הקפת גייסות סביבות העיר לכבשה ולהצר להם

"ובמצוק יציקו" - מלשון צוקה וצרה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"אותך" - עמך

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובתופת" - ההרוגים יקברו בתופת הרבה מאד עד שלא ימצא שם מקום לקבור עוד

"ככה אשבור" - כמו שנשבר הבקבק כן אשבור וגו'

"כאשר ישבור וגו'" - ר"ל כשבירת כלי יוצר אשר ישבור מי שאין למצוא תקנה לעשותו שלם כן ישבר העם והעיר מבלי תקנה

מצודת ציון

"ככה" - כן

"היוצר" - אומן חרס

"להרפה" - הוא מלשון רפואה ועם כי היא בה"א ור"ל לתקנה ואמר בלשון שאלה וכן וירפא את מזבח ה' (מלכים א' יח)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כן אעשה" - כמו שאמרתי כן אעשה וגו'

"כתופת" - ר"ל מלאה הרוגים כתופת שהיא מלאה מהרוגי הילדים המומתים לעכו"ם

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הטמאים" - מוסב על הבתים לומר הבתים הטמאים יהיו כתופת וחוזר ומפרש מי הם מהבתים ואמר לכל הבתים אשר קטרו וגו'

"והיו וגו'" - ר"ל הם יהיו מקום קברות ההרוגים כמקום התופת

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"להנבא" - הנבואה האמורה למעלה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי הקשו" - לבל יוכלו להפך אלי פניהם והוא ענין מליצה

"ועל כל עריה" - הערים הסמוכים לה

מצודת ציון

"הקשו" - מלשון קשה

"ערפם" - הוא אחורי הפנים והצואר