מצודות על ירמיהו יט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על ירמיהו · יט · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בקבק" - צלוחית מן יוצר חרס

"ומזקני וגו'" - מוסב על הלוך ור"ל הלוך אתה וגם מזקני העם וגו' ילכו עמך 

מצודת ציון

"בקבק" - כן שם הכלי שפיה צר על כי בעת ישפך ממנה נשמע כעין קול בקבק וכן ובקבק דבש (מלכים א' יד)

"יוצר חרש" - אומן חרס

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שער החרסית" - הוא שער האשפות הנזכר (בנחמיה ג) ששם זורקים חרסים הנשברים

"אשר אדבר אליך" - הוא האמור במקרא שלאחריו

"אשר פתח" - אשר מול פתח 

מצודת ציון

"גי בן הנם" - כן שם המקום

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל שומעה" - כל השומע הרעה ההיא ירעשו אזניו תנועת הרעד 

מצודת ציון

"תצלנה" - ענין תנועת הרעש וכן לקול צללו שפתי (חבקוק ג)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דם נקים" - דמי הילדים שהקריבו לפני העכו"ם

"המה וגו'" - מוסב על ויקטרו בו לומר שגם המה קטרו גם אבותיהם וגו'

"ויקטרו בו" - אבל קטרו בו לאלהים אחרים

"יען" - בעבור אשר עזבו אותי

"וינכרו" - עשו את המקום הזה נכרי וזר ממני ר"ל לא הקריבו שם לפני כאלו לא היתה ארצי 

מצודת ציון

"וינכרו" - מלשון נכר וזרות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא עלתה וגו'" - לשאול דבר כזאת

"ולא דברתי" - אפילו דבור בעלמא מבלי צווי ואזהרה

"עולות לבעל" - להיות לעולות לבעל

"אשר לא צויתי" - אפילו לפני לא צויתי להקריב בנים ובנות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גיא ההרגה" - כי יפלו שם הרוגים רבים

"בן הנם" - הגיא שעמד בו בית הבמות קראו בן הנם ע"ש נהימת הבן הנשרף

"ולא יקרא" - אז לא יקרא

"התופת" - בית הבמות קראו תופת לפי שהיו מקישים שם בתופים לבל ישמע האב בנהימת הבן כשהוא נשרף ויכמרו רחמיו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מאכל וגו'" - כי לא יקברו

"ובקותי" - ארוקן עצתם ר"ל לא ימצאו עצה להנצל 

מצודת ציון

"ובקותי" - ענין ריקות כמו הבוק תבוק הארץ (ישעיהו כד)והוא לשון נופל על לשון בקבוק

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשמה" - לתמהון ולהיות שורקין עליה 

מצודת ציון

"לשמה" - לתמהון

"ולשרקה" - ענין השמעות קול בקבוץ השפתים ודרכו לעשותו כשרואים דבר חשוב שנחרב

"ישום" - יתמה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במצור" - בסבת המצור יהיו חסרים ממאכל ויאכלו בשר בניהם וגו' 

מצודת ציון

"במצור" - ענין הקפת גייסות סביבות העיר לכבשה ולהצר להם

"ובמצוק יציקו" - מלשון צוקה וצרה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אותך" - עמך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובתופת" - ההרוגים יקברו בתופת הרבה מאד עד שלא ימצא שם מקום לקבור עוד

"ככה אשבור" - כמו שנשבר הבקבק כן אשבור וגו'

"כאשר ישבור וגו'" - ר"ל כשבירת כלי יוצר אשר ישבור מי שאין למצוא תקנה לעשותו שלם כן ישבר העם והעיר מבלי תקנה 

מצודת ציון

"ככה" - כן

"היוצר" - אומן חרס

"להרפה" - הוא מלשון רפואה ועם כי היא בה"א ור"ל לתקנה ואמר בלשון שאלה וכן וירפא את מזבח ה' (מלכים א' יח)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כן אעשה" - כמו שאמרתי כן אעשה וגו'

"כתופת" - ר"ל מלאה הרוגים כתופת שהיא מלאה מהרוגי הילדים המומתים לעכו"ם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הטמאים" - מוסב על הבתים לומר הבתים הטמאים יהיו כתופת וחוזר ומפרש מי הם מהבתים ואמר לכל הבתים אשר קטרו וגו'

"והיו וגו'" - ר"ל הם יהיו מקום קברות ההרוגים כמקום התופת

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להנבא" - הנבואה האמורה למעלה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי הקשו" - לבל יוכלו להפך אלי פניהם והוא ענין מליצה

"ועל כל עריה" - הערים הסמוכים לה 

מצודת ציון

"הקשו" - מלשון קשה

"ערפם" - הוא אחורי הפנים והצואר