מצודות על דברי הימים ב ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על דברי הימים ב · ח · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר בנה" - ר"ל אשר השלים הבנין

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והערים" - ר"ל ואחר שבנה הערים וגו' והושיב שם וגו' (ובמלכים א' לא הוזכר מן הערים שנתן חירם לשלמה כ"א מן הערים שנתן שלמה לחירם וכן דרך המקרא מה שסתם זה גלה זה)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וילך" - אחר כל המעשים האלו הלך למלחמה על חמת צובה ונתגבר עליה וכבשה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויבן" - ואח"ז בנה תדמור וכל ערי המסכנות וגו' כי בעודו בונה בית ה' וביתו לא נתעסק בזה 

מצודת ציון

"ערי המסכנות" - ערי אוצרות וכן ויבן ערי מסכנות (שמות א)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויבן את בית חורון וגו'" - אף שנאמר בדברי הימים א אשר שארה מבנות אפרים בנתה הערים ההם כי יתכן אשר נחרבו וחזר שלמה ובנאם או שבנאם להיות ערי מבצר מוקפות חומה וגו' 

מצודת ציון

"ערי מצור" - ערי מבצר נקראת ערי מצור על כי אין לבוא בהן כ"א יצורו עליהן מסביב לבלתי תת יוצא ובא להביא מזון ומים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל ערי המסכנות" - מלבד מה שבנה בחמת

"ואת כל ערי וגו'" - ר"ל כל הדברים האלה בנאם אחר כלות בנין בית ה' וביתו 

מצודת ציון

"חשק" - ענין תאוה

"ובלבנון" - כן שם היער

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למס" - ר"ל למס עובד לבנות את הבנינים האמורים

"עד היום הזה" - ר"ל עד כלות כל הבנינים 

מצודת ציון

"כלום" - מלשון כליון

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומן בני ישראל אשר וגו'" - ר"ל אבל מן בני ישראל הם אשר לא נתן וגו' 

מצודת ציון

"שלישיו" - גבוריו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואלה שרי" - ואלה מספר של השרים אשר היו ממונים על הנצבים מן הגרים כמ"ש במלכים א' (ט)

"הרודים" - הנוגשים בעם עושי המלאכה והן מן החתי וגו' הנזכרים למעלה 

מצודת ציון

"הנצבים" - הממונים כמו נציב פלשתים (שמואל א י"ג)

"הרודים" - ענין ממשלה כמו רדה בקרב אויביך (תהלים קי)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשה לי" - ר"ל אשה המיוחדת לי לתשמיש

"בבית דוד" - ר"ל בקבוצת בתי דוד

"אשר באה" - על אשר באה אליהם הארון ועם שלא באה אלא לאחת מהן חשב את כולם כמו קדשים כל שהיו סמוכים אל מקום הארון

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אז" - בכלות הבנין העלה עולות רק על המזבח שלפני האולם כי מעתה נאסרו הבמות

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובדבר יום ביום" - ובכל דבר הבא יום ביום

"להעלות" - לה' כמצות משה

"לשבתות וגו'" - את כולם העלה על המזבח ההוא

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעמד כמשפט" - העמיד מחלקות הכהנים כפי החק שעשה דוד

"על משמרותם" - כל משמר בזמנו

"ולשרת" - בדבר השיר

"נגד הכהנים" - בעת שיעבדו הם על המזבח

"לדבר יום ביומו" - לשורר בכל יום שיר הקבוע בו

"והשוערים" - שומרי השערים העמיד כפי מה שנחלקו מי לשער זה ומי לזה

"כי כן מצות דוד" - להיות שוערים מיוחדים לכל שער ושער כמ"ש בדברי הימים א' (כו) 

מצודת ציון

"מחלקות" - מלשון חלק ור"ל המשמרות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מצות המלך" - ממצות המלך אשר היה על הכהנים והלוים לכל דבר העבודה שמינה אותם ולשמור האוצרות

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותכן" - המלאכה היתה נכונה מבלי מניעה עד היום שנגמרה

"מוסד" - ר"ל מעת בנין היסוד ועד כלותו

"שלם בית ה'" - כל שלמות בנין בית ה' וכפל הדבר פעמים ושלש לומר שלא היה צד מניעה ועכבה בעולם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אז" - אחר כלות הבנין הלך למלחמה על עציון גבר וגו' וכבשם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יודעי ים" - יודעי דרך הים ללכת בה בספינות

"אופירה" - היא מקום עפרות הזהב 

מצודת ציון

"אניות" - ספינות