לדלג לתוכן

מצודות על דברי הימים ב ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכבוד ה' וגו'" - ר"ל שכן היה מלא כאשר היה קודם ירידת האש מעת שיצאו הכהנים מן הקדש והתחילו להרים קול וגו' כמ"ש למעלה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הרצפה" - הקרקע הרצופה במצע אבנים וכן על רצפת בהט ושש (אסתר א

מצודת דוד

"והודות לה'" - אמרו הודות לה' את ההלול האמור בה כי טוב וגו' והוא הלל הגדול

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויחנכו" - התחלת הדבר לעמוד בה משם והלאה קרוי חנוך בלשון מקרא

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על משמרותם" - כל משמרה במקום מיוחד

"להודות לה'" - ר"ל עמדו בכלי שיר להודות לה' בהלול האמור בה כי לעולם חסדו

"בהלל דוד בידם" - ר"ל בידם היו כלי שיר שעשה דוד להלל בם והוא כפל ענין במולות שונות

"מחצרים" - תקעו בחצוצרות

"נגדם" - מול הלוים

"עומדים" - לשמוע ההלול

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"להכיל" - להחזיק 

מצודת דוד

"את תוך החצר" - רצפת חצר הכהנים קדש בקדושת המזבח כי עשה וגו'

"מזבח הנחושת" - ר"ל מזבח אבנים תחת מזבח נחשת שעשה משה במדבר

"לא יכול להכיל את" - מרבית הקרבנות

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעש וגו'" - ר"ל מלבד ימי החנוך הרבו עוד להביא קרבנות בימי החג בעבור חנוכת הבית

"מלבוא חמת" - מן המקום שבאים בה לחמת והיא בפאת הצפוני עד נחל מצרים שהיא בפאת הדרומי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי חנוכת המזבח" - ר"ל כאשר השלימו לעשות שבעת ימי חנוכה ושבעת ימי החג עשו עצרת כמשפט התורה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וביום עשרים ושלשה" - הוא יום המחרת מן יום שמיני העצרת

"לדויד" - שקיים לו הבטחתו אשר בנו היושב על כסאו בנה הבית

"ולישראל עמו" - על כי ראו אשר שרתה השכינה בהבית הבנוי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואת כל הבא וגו'" - את כל מה שחשב לעשות עשה והצליח

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבית זבח" - להיות לי בית זבח

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אעצור" - ענין מניעה

"חגב" - מין ארבה 

מצודת דוד

"הן אעצור וגו'" - ר"ל כל צרה שתבוא בהם הן עצירת השמים מן המטר הן שילוח החגב וגו'

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויכנעו" - וכאשר יכנעו עמי וגו'

"ואני אשמע" - אז אני אשמע וגו'

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קשובות" - שומעות 

מצודת דוד

"לתפלת המקום הזה" - אל התפלה אשר יתפללו בהמקום הזה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד עולם" - לא אשרה עוד שכינתי במקום אחר

"עיני ולבי" - ר"ל השגחתי

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והקימותי" - להיות מתקיים לעולם לזרעך אחריך

"לך" - ר"ל מזרעך

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתם ועזבתם" - על ישראל בכללם יאמר

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונתשתים" - ענין עקירה כמו לנתוש ולנתוץ (ירמיהו א)

"ולשנינה" - ענין התמדת הדבור כמו ושננתם לבניך (דברים ו

מצודת דוד

"אשליך" - ר"ל אמאס בם

"למשל" - מחורבן הבית יביאו למשל על חרבנות אחרות

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ישום" - ענין תמהון כמו ישום וישרוק (ירמיהו יט

מצודת דוד

"היה עליון" - שהיה קודם החורבן עליון במעלה לכל עיני העובר עליו עתה בחורבנו ישום כל אחד על גודל החורבן

"במה" - בעבור מה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואמרו" - המשיבים יאמרו

"הביא" - ה' אלהי אבותיהם האמור למעלה