לדלג לתוכן

מפרשי רש"י על בראשית כו ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


| מפרשי רש"י על בראשיתפרק כ"ו • פסוק ח' |
ב • ד • ה • ח • י • יב • יג • טו • יח • כ • כב • כו • כח • כט • לד • לה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


בראשית כ"ו, ח':

וַיְהִ֗י כִּ֣י אָֽרְכוּ־ל֥וֹ שָׁם֙ הַיָּמִ֔ים וַיַּשְׁקֵ֗ף אֲבִימֶ֙לֶךְ֙ מֶ֣לֶךְ פְּלִשְׁתִּ֔ים בְּעַ֖ד הַֽחַלּ֑וֹן וַיַּ֗רְא וְהִנֵּ֤ה יִצְחָק֙ מְצַחֵ֔ק אֵ֖ת רִבְקָ֥ה אִשְׁתּֽוֹ׃


רש"י

"כי ארכו" - אמר מעתה אין לי לדאוג מאחר שלא אנסוה עד עכשיו ולא נזהר להיות נשמר

"וישקף אבימלך וגו'" - שראהו משמש מטתו


רש"י מנוקד ומעוצב

כִּי אָרְכוּ – אָמַר: מֵעַתָּה אֵין לִי לִדְאוֹג, מֵאַחַר שֶׁלֹּא אֲנָסוּהָ עַד עַכְשָׁיו, וְלֹא נִזְהַר לִהְיוֹת נִשְׁמָר.
וַיַּשְׁקֵף אֲבִימֶלֶךְ... – רָאָהוּ מְשַׁמֵּשׁ מִטָּתוֹ (בראשית רבה סד,ה).

מפרשי רש"י

[ז] שראהו משמש מטתו. דאם לא כן מנא ידע שהיא אשתו. ואין לומר שראה שנשקה וחבקה (קושית הרא"ם), חדא - "מצחק" כתיב, ולא נקרא "מצחק" רק משמש מטתו, כדכתיב (ר' להלן לט, יד) "הביא לנו העבד עברי לצחק בנו", ושם פירוש לתשמיש, שאמרה שרצה לשמש עמה. ועוד דקלות ראש כזה לא היה נוהג יצחק, שהרי אמרו חכמים (אבות פ"א מ"ה) 'אל תרבה שיחה עם האשה באשתו אמרו', וכל שכן בקלות ראש בחבוק ונשוק. ומה שהיה משמש מטתו ביום, דקיימא לן במסכת שבת בפרק רבי עקיבא (פו.) תלמיד חכם מאפיל בטליתו (כ"ה ברא"ם):

בד"ה כי ארכו אמר מעתה כו' נ"ב ואין משיבין את הארי אבל נ"ל לפרש כי בתחילה שאמ' יצחק לאבימלך שהיא אחותו האמין לו ואח"כ שארכו לו הימים לאבימלך והיה מתמיה א"כ עד עתה למה לא נשא אשה וגם אחותו למה לא השיאה לאיש אחר בודאי לא כך הוא כדבריו וישקף אחריו וימצא כי לפרש"י הי' לו לכתוב ויהי כי ארכו לו הימים ויהי כמצחק ודוק מהרש"ל אמנם המעיין במדרש רבות בפ' זו ימצא כפירש רש"י ע"ש.