יריעות שלמה על רש"י/בראשית/כו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

פסוק ח[עריכה]

בד"ה כי ארכו אמר מעתה כו' נ"ב ואין משיבין את הארי אבל נ"ל לפרש כי בתחילה שאמ' יצחק לאבימלך שהיא אחותו האמין לו ואח"כ שארכו לו הימים לאבימלך והיה מתמיה א"כ עד עתה למה לא נשא אשה וגם אחותו למה לא השיאה לאיש אחר בודאי לא כך הוא כדבריו וישקף אחריו וימצא כי לפרש"י הי' לו לכתוב ויהי כי ארכו לו הימים ויהי כמצחק ודוק מהרש"ל אמנם המעיין במדרש רבות בפ' זו ימצא כפירש רש"י ע"ש.

פסוק יב[עריכה]

בד"ה ורבותינו אמרו אומד זה למעשרות היה נ"ב ואני קבלתי דה"פ דרבותינו אמרו הא דכתיב בקרא וימצא בשנה ההיא מאה שערים אותן מאה שערים היו מעשר והיינו שעשתה על אחד מאה דמה שאמדוהו שהיתה ראוי' לעשות אחד היתה עושה אלף וממילא היה המעשר מהם מאה שערים מהרש"ל אמנם בב"ר משמע כפשוטו כמו שפירש הרא"ם ז"ל ע"ש כנ"ל: