מדרש משלי (בובר) כח יט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

(משלי כח יט): "עובד אדמתו ישבע לחם" - אם זכה אדם לתורה - ישבע לחם, כמד"א כמה דאת אמר - כמו שאתה אומר (משלי ט ה): "לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי".

"ומרדף ריקים ישבע ריש" - כמד"א כמה דאת אמר - כמו שאתה אומר (משלי ג לד): "אם ללצים הוא יליץ, ולענוים יתן חן".

תמן תנינן: (משנה אבות ד יב): "אם עמלת בתורה - יש לך שכר הרבה, ואם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך".