מ"ג ישעיהו לח יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשימקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה לי ערבני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כְּסוּס עָגוּר כֵּן אֲצַפְצֵף אֶהְגֶּה כַּיּוֹנָה דַּלּוּ עֵינַי לַמָּרוֹם אֲדֹנָי עָשְׁקָה לִּי עָרְבֵנִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כְּס֤וּס עָגוּר֙ כֵּ֣ן אֲצַפְצֵ֔ף אֶהְגֶּ֖ה כַּיּוֹנָ֑ה דַּלּ֤וּ עֵינַי֙ לַמָּר֔וֹם אֲדֹנָ֖י עָֽשְׁקָה־לִּ֥י עׇרְבֵֽנִי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כסוס" - כמו כסוס והוא שם עוף

"כסוס עגור" - כמו כסוס ועגור (ד"א) כעוף זה שתפשוהו בגרונו והוא מצפצף וכן ת"י כסוסיא דאחיד ומנציף

"עשקה לי" - כמו עשוק אותי לקחני מיד מלאך המות וערבני להנצל ל' ערבות (גרנטיא"ה בלע"ז) כמו (תהלים קיט) ערוב עבדך לטוב

"עשקה לי" - עשוק אותי מידו כאשר תאמר רפא נא לה (במדבר יב) רפא אותה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דלו עיני למרום" - הורמו עיני להביט השמים לעזרתך ואמרתי ה' עשוק ממני החולי הזה והמתק והכשר לי

"כן אצפצף" - מגודל הכאב הייתי מצפצף כעופות והומה כיונה 

מצודת ציון

"כסוס עגור" - כמו כסוס ועגור והם מיני עופות וכן ותור וסיס ועגור (ירמיהו ח)

"אצפצף" - ענין השמעת קול עופות

"אהגה" - כן נקרא המיית היונה כמו וכיונים הגה נהגה (לקמן נט)

"דלו" - ענין הרמה כמו ארוממך ה' כי דליתני (תהלים ל)

"עשקה" - ענין לקיחה וחטיפה ואמר בלשון שאלה

"ערבני" - היטב והכשר לי וכן ערוב עבדך לטוב (שם קיט) והוא מענין מתיקות כמו ושנתי ערבה לי (ירמיהו לא)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כסוס עגור", מצייר איך התרוצצו אז בקרבו שני רעיונות מתנגדות, בצד אחד, כבר חשב שהוא מוכן ללכת אל בית מועד לכל חי, וחשב מחשבת כי הוא דומה כסוס ועגור, שהם ממשפחת העופות הנוסעים, כמ"ש ותור וסיס ועגור שמרו את עת בואנה, וכמו הסוס ועגור המצפצפים בתחלת החורף עת יראו כנפי המות פרושים על כל ילדי הטבע, לנסוע אל ארצות החמות כן אצפצף אנכי. ודלתות הכתוב מגבילים "כסוס עגור כן אצפצף דלו עיני למרום, אהגה כיונה ה' עשקה לי ערבני". ר"ל כסוס עגור כן אצפצף למקומי כי דלו עיני למרום, עיני נשואים אל מקומי במרום, שנפשי נושאת עיניה עת ראתה בני הטבע אשר סביבה גועים ומתים, לשוב לשמים אל מקומה, כצפורי הנסיעה המעופפים בענין כזה אל ארץ צלצל כנפים. אולם מצד אחר "אהגה כיונה" כמו היונה השומרת את קנה ולא תסור ממנה בשום זמן, וכדמיון זה נדמית נפשי עתה בראותה כי המות בא לעשוק את קנה, תצעוק כיונה לאמר, ה' עשקה לי הנה רוצים לעשוק את קני, ערבני מיד העושקים האלה, והצילני מיד המות:

ביאור המילות

"כסוס עגור". ממיני עופות הנוסעים (ירמיה ח' ז'):

"עשקה לי ערבני". דוגמתו, ערוב עבדך לטוב אל יעשקוני זדים (תהלות קי"ט), עושקי אדם בעת ההיא היו מבקשים ערבון לפדיונם: