מ"ג ישעיהו ג יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי<< · מ"ג ישעיהו · ג · יא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אוֹי לְרָשָׁע רָע כִּי גְמוּל יָדָיו יֵעָשֶׂה לּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
א֖וֹי לְרָשָׁ֣ע רָ֑ע כִּֽי־גְמ֥וּל יָדָ֖יו יֵעָ֥שֶׂה לּֽוֹ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ישעיהו ג יא): "אוי לרשע רע" - שהוא רע לעצמו ורע לאחרים, גורם רעה לו ולאחרים (בתנחומא).

והמקרא מוסב על "אמרו":

  • צדיק כי טוב לו,
  • ואוי לו לרשע רע.
-

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ישעיהו ג יא): "אוי לרשע" - שיעשה "רע" ולא שב מרשעתו, כי על כל פנים "גמול ידיו יעשה לו" בזה או בבא, אבל בזה העולם יהיה גמולם ברוב כמו שתראו בישראל כי כשלו ונפלו מפני מעשיהם הרעים ועליהם תצדיקו את הדין.

ורז"ל דרשו הפסוק:

  • אמרו צדיק כי טוב, וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב? אלא טוב לשמים וטוב לבריות, זהו צדיק טוב, ועליו נאמר "כי פרי מעלליהם יאכלו" שאוכל פירות בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, טוב לשמים ואינו טוב לבריות זהו צדיק שאינו טוב.
  • אוי לרשע רע, וכי יש רשע רע ורשע שאינו רע אלא רע לשמים ורע לבריות זהו רשע רע, רע לשמים ואינו רע לבריות זהו רשע שאינו רע, ורשע רע "גמול ידיו יעשה לו" בעולם הזה.

ואמרו:

  • הזכות - יש לה קרן ויש לה פירות, שנאמר כי פרי מעלליהם יאכלו;
  • עברה - יש לה קרן ואין לה פירות, שנאמר כי גמול ידיו יעשה לו, שהעבירה עקרה היא ואין לה פירות, אלא אם כן עשתה פירות כגון שבא על הערוה והוליד ממנה בן.
ויונתן תרגם: "אמרו לצדיקיא טוביכון" וגו'.

דון יצחק אברבנאל

לפירוש "דון יצחק אברבנאל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


...ויהיה (ישעיהו ג יא): "אוי" ואבוי לרשע רע, לפי שגמול ידיו ייעשה לו אם היה הוא הקצין.

וכפי כל אחד מהדרכים האלה בפירוש הכתובים, הותרה השאלה השלישית.

ובפרק קמא דקידושין אמרו: (קידושין מ.): "וכי יש צדיק שאינו טוב ויש רשע שאינו רע?! אלא, טוב לשמים וטוב לבריות...", וכפי דרכם:

  • הצדיק הזה יאכל בעולם הזה פרי מעשיו הטובים, והקרן קיימת לעולם הבא;
  • והרשע, שהוא רע לשמים ורע לבריות, לא אמר בו "פרי מעלליו", לפי שהעבירה היא עקרה ואינה עושה פירות;

וכן אמרו חכמים ז"ל: הזפת יש לה קרן ויש לה פירות, עבירה יש לה קרן ואין לה פירות.

ובבראשית רבה אמרו:

  • (תהלים לו ז): "צדקתך כהררי אל" - מה ההרים האלה נזרעים ועושים פירות, כך מעשיהן של צדיקים נזרעין ועושין פירות, שנאמר "אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו";
  • "משפטיך תהום רבה" - מה התהום הזה אינו נזרע ולא עושה פירות, כך אין הרשעים עושים פירות, שאם היו עושים פירות, היו מחריבין את העולם.מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

(ישעיהו ג יא): "אוי" - אבל רשע האוחז ברע ולא שב ממנו - אוי לו, כי יקבל גמולו משלם.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אוי לרשע רע" - הרע המוצאת את הרשע אינו על-ידי סבה חיצונית, רק הרשע עצמו הוא הרע היותר גדול מכל רע זולתו, כמו שנאמר (ירמיהו ב יט): "ודעי וראי כי רע ומר עזבך את ה' אלהיך", "כי גמול ידיו" - העונש המגיע אליו אינו על-ידי סבות חיצוניות, רק "יעשה לו" גמול שהכינו לו ידיו בעצמו, הרע עצמו אש היא, עד אבדון תאכלנו.

 

<< · מ"ג ישעיהו · ג · יא · >>