אברבנאל על ישעיהו ג יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< | אברבנאל על ישעיהופרק ג' • פסוק י"א |
א • י • יא • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


ישעיהו ג', י"א:

א֖וֹי לְרָשָׁ֣ע רָ֑ע כִּֽי־גְמ֥וּל יָדָ֖יו יֵעָ֥שֶׂה לּֽוֹ׃
...ויהיה (ישעיהו ג יא): "אוי" ואבוי לרשע רע, לפי שגמול ידיו ייעשה לו אם היה הוא הקצין.

וכפי כל אחד מהדרכים האלה בפירוש הכתובים, הותרה השאלה השלישית.

ובפרק קמא דקידושין אמרו: (קידושין מ.): "וכי יש צדיק שאינו טוב ויש רשע שאינו רע?! אלא, טוב לשמים וטוב לבריות...", וכפי דרכם:

  • הצדיק הזה יאכל בעולם הזה פרי מעשיו הטובים, והקרן קיימת לעולם הבא;
  • והרשע, שהוא רע לשמים ורע לבריות, לא אמר בו "פרי מעלליו", לפי שהעבירה היא עקרה ואינה עושה פירות;

וכן אמרו חכמים ז"ל: הזפת יש לה קרן ויש לה פירות, עבירה יש לה קרן ואין לה פירות.

ובבראשית רבה אמרו:

  • (תהלים לו ז): "צדקתך כהררי אל" - מה ההרים האלה נזרעים ועושים פירות, כך מעשיהן של צדיקים נזרעין ועושין פירות, שנאמר "אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו";
  • "משפטיך תהום רבה" - מה התהום הזה אינו נזרע ולא עושה פירות, כך אין הרשעים עושים פירות, שאם היו עושים פירות, היו מחריבין את העולם.